Concrete maatregelen voor aanpak armoede

Luc Op De Beeck is voorzitter van het OCMW in Turnhout.
Maria De La Cruz Luc Op De Beeck is voorzitter van het OCMW in Turnhout.
Geel, Turnhout, Mol en Herentals hebben alle vier concrete plannen om het stijgend armoedeprobleem op hun grondgebied aan te pakken. Hun intentieverklaring komt er na de onthutsende cijfers van vorig jaar waaruit bleek dat armoede overal aan het stijgen is.

Turnhout heeft de hoogste armoedecijfers. Een op vijf kinderen wordt geboren in een kansarm gezin, waarmee de centrumstad ver boven het Vlaams gemiddelde uitsteekt van één op acht. Ook in de omliggende gemeenten stijgt het armoedeprobleem. Daarom werken OCMW's en stadsbesturen hard aan het terugdringen van die hoge cijfers.


Turnhout heeft voor dit jaar al bijna een miljoen extra uitgetrokken voor armoedebestrijding. De stad wil bijvoorbeeld leefloners die geen stempelgeld meer krijgen terug aan het werk zetten. "Daarvoor hebben we werkcoaches aangeworven die mensen begeleiden naar een job", vertelt OCMW-voorzitter Luc Op De Beeck. "We geven hen een job en helpen hen bij hun zoektocht naar vast werk. Dat kost minder dan hen hun hele leven een leefloon uit te betalen."


Verder heeft Turnhout geïnvesteerd in maatschappelijk werkers die kansarme gezinnen begeleiden. Turnhout werkt met een onderwijsconsulent, zet in op cultuurparticipatie, reikt onderwijscheques uit en werkte nog allerlei maatregelen uit. Ook Mol, Geel en Herentals komen in actie. Ze ondertekenden samen met Turnhout de intentieverklaring van SPAAK (Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen). "Ook Dessel, Vorselaar, Olen en Hoogstraten hebben getekend. Wij hopen elke Kempense gemeente te bereiken", besluit Patricia Janssen van SPAAK. (DVGT)