Annie en Armand vieren diamanten jubileum

Foto Vanderveken

In de Bolwerkstraat in Herentals vierden Armand Van den Bempt en Annie Wuyts hun 60ste huwelijksverjaardag. Beiden geboren en getogen Herentalsenaren zijn de ouders van Ludo, grootouders van drie kleinkinderen en overgrootouders van vijf achterkleinkinderen. Beroepshalve was Armand onder meer chauffeur bij de Britse Basis, Annie was en is huisvrouw. In de geschiedenis van het Herentalse voetbal, heeft Armand als speler en later als jeugdtrainer bij KFC Herentals, een voorname plaats. Armand en Annie zijn eveneens lid van Okra, afdeling Sint-Antonius.


(TJH)