"Fusie is nog niet voor meteen"

KEMPENSE BURGEMEESTERS REAGEREN VEELAL TERUGHOUDEND OP FUSIEPLAN

Plan HLN
Een nieuwe studie van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES) wil gemeenten fusioneren op basis van de pendelbewegingen van zijn inwoners. Als dit idee ooit wordt uitgevoerd, zouden de Kempense gemeentegrenzen helemaal hertekend worden.

"Wij zijn helemaal niet akkoord met een opgelegde fusie. Ik wil alleen fusioneren met een rijke bruid en als de bruidsschat gunstig is. Heist-op-den-Berg heeft nog heel wat projecten in uitvoering waar het nog jaren voor moet gaan lenen. In Hulshout zijn alle projecten afgerond en moeten we helemaal geen leningen meer afbetalen. Het zou voor ons nadelig zijn om met hen te fusioneren, want dan moeten wij opdraaien voor hun kosten", reageerde burgemeester Geert Daems van Hulshout.

Geen concrete steun

Het plan om gemeenten te fusioneren op basis van de pendelbewegingen van zijn inwoners lijkt ook op andere plaatsen niet meteen op veel steun te kunnen rekenen. In de Noorderkempen zouden volgens VIVES Beerse en Merksplas een goede fusie zijn, met daarnaast Vosselaar, Oud-Turnhout en Turnhout. Vreemd, want Beerse heeft al jaren een stadsregionaal samenwerkingsakkoord met de laatste drie. "Als je op luchtfoto's kijkt, zie je duidelijk de bebouwing tussen Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout doorlopen", meent Turnhouts burgemeester Eric Vos. "Bovendien werken heel wat inwoners van Beerse in Turnhout, dus het lijkt me onlogisch dat die studie Beerse en Merksplas verbindt. Maar ik denk niet dat deze fusies voor meteen zijn. Toch zijn we hier wel vragende voor een structuur waarin we meer en ook op financieel vlak kunnen samenwerken. Want als centrumstad hebben we het financieel niet makkelijk."


Ook in Herentals werkt het bestuur aan mogelijkheden om beter samen te werken met buurgemeenten als Olen en Herenthout. "Wij staan open voor samenwerkingsverbanden. Dat doen we trouwens nu ook al. Denk maar aan de intergemeentelijke samenwerking met de OCMW's van de naburige gemeenten en de samenwerking tussen de politie en brandweer", vertelt schepen Jan Bertels (sp.a), de waarnemend burgemeester.


In Geel rekent VIVES dan weer dat Meerhout de ideale partner voor een fusie zou zijn. Over Laakdal wordt dan weer niet gesproken terwijl de drie nu al samenwerken op enkele vlakken in hun politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Net als bij elke andere gemeente zijn ook hier geen concrete fusieplannen.


"De samenwerking in onze politiezone zit goed, maar daar zijn we natuurlijk wel afzonderlijke gemeentes. Als het er ooit van komt of als het ooit opgelegd wordt van hogerop, dan zouden gesprekken met Laakdal en Meerhout, of met één van beide, een optie kunnen zijn", besluit Geels burgemeester Vera Celis.