Werkgroep rond sanering stookolietanks

Enkele inwoners uit Herent hebben samen met zes andere gemeentes een werkgroep opgericht om een nieuwe 'stookolietankslag' te organiseren.

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen namelijk vroeg of laat beginnen te lekken, met ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater als gevolg. De werkgroep is dan ook speciaal opgericht om de kosten voor het verwijderen of opvullen van oude stookolietanks te drukken.


Wie geïnteresseerd is om aan dit project deel te nemen, kan zich aanmelden door het formulier in te vullen, dat is te vinden op de website extranet.interleuven.be/tankslag. Hoe meer geïnteresseerden, hoe betere prijzen men kan losweken. In de loop van deze maand wordt alvast een eerste bijeenkomst georganiseerd en begin juni zal duidelijk worden welke firma men voor de sanering zal aanstellen. (KHK)