Uitbreiding van zone 30?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN HERENT

Iedereen lijkt het er over eens: er moet meer aandacht komen voor de zwakke weggebruiker.
Vertommen Iedereen lijkt het er over eens: er moet meer aandacht komen voor de zwakke weggebruiker.
Meer woningen, meer verkeer... Het nieuwe bestuur staat voor een uitdaging om de steeds drukkere verkeersstromen in Herent - en in de deelgemeenten - onder controle te houden. Is een uitbreiding van de zone 30 een oplossing?

Kopvrouw Arlette Caes van sp.a ziet wel iets in een grotere zone 30. "Bovendien moeten we zwaar verkeer weren uit de dorpskernen", klinkt het. "We moeten ook inzetten op veiligere fietspaden en op een fietsstratenplan, zeker aan scholen. Herent moet de meest fietsvriendelijke gemeente van Vlaanderen worden maar we moeten ook meer middelen vrijmaken voor controles op snelheid en foutparkeren." N-VA wil zelfs ANPR-technologie inzetten voor controles op snelheid en sluipverkeer. "Daarnaast gaan we voor een fietsonderdoorgang voor de Wijgmaalsesteenweg/Tildonksesteenweg en een fietsbrug over de E314. Tot slot voorzien we meer fietsenstallingen aan de stations." CD&V pleit dan weer voor krachtige circulatieplannen. "Met leefbaarheid en zwakke weggebruikers als uitgangspunten", zegt lijsttrekker Philippe Scheys. "Waar het kan gaan we voor een breed fietspad dat gescheiden is van de rijbaan." Open Vld-kopstuk Jan Schelstraete ziet fietspaden en trage wegen dan weer als de verbindingen tussen Herent, Winksele en Veltem. "Ik wil de Rijweg ook openstellen in beide richtingen", klinkt het. Groen tot slot gaat voor minder vervuilend verkeer. "Goede fietspaden/straten, brede voetpaden, veilige oversteekplaatsen en meer autoluwe woonwijken en schoolomgevingen. Verder zijn we voorstander van de uitbreiding van de zone 30", besluit lijsttrekker Jos Vandikkelen.


(BMK)