Proefcentrum Herent en Nationale Proeftuin voor Witloof bundelen krachten onder nieuwe naam ‘Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant’

Gedeputeerde Monique Swinnen, Adjunct-Directeur Els Gils en Directeur Tim De Clercq
vertommen Gedeputeerde Monique Swinnen, Adjunct-Directeur Els Gils en Directeur Tim De Clercq
Het proefcentrum in Herent en de Nationale Proeftuin voor Witloof hebben beslist om de krachten te bundelen tot een eengemaakt provinciaal agentschap: het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Voortaan zullen beide organisaties dus onder die nieuwe naam verder gaan. Het Praktijkpunt zal zich toespitsen op landbouwonderzoek met de focus op witloof en innovatieve teelten.

Het Proefcentrum aan de Blauwe Stap in Herent zet haar werking voortaan verder onder de nieuwe naam Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Het initiatief komt van de provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof. Ze bundelen hun krachten en gaan in de toekomst verder als een EVAP vzw, dat is een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. “Het ene was een privaat bedrijf en het andere een overheidsinstelling en dat alleen al maakte het niet altijd gemakkelijk om op dezelfde sporen te lopen. Daarom hebben we gezegd: we gaan als één organisatie verder”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw en voorzitster van het Praktijkpunt.

De Nationale Proeftuin voor Witloof en het deel van de provincie Vlaams-Brabant, dat gekend was als Proefcentrum Herent, blijven wel degelijk bestaan, maar krijgen dus een nieuwe naam en nieuwe statuten. Dat wil zeggen dat het personeel en het materiaal worden overgedragen en de gebouwen en gronden in erfpacht worden gegeven.

Praktijkgericht landbouwonderzoek

“Het nieuwe Praktijkpunt blijft een sterke link behouden met de provincie. Daarnaast zullen ze het provinciaal landbouwbeleid uiteenzetten door onder meer innovatie bij landbouwers te stimuleren met kwalitatief praktijkonderzoek”, aldus gedeputeerde Monique Swinnen.

Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant zal zich toespitsen op landbouwonderzoek dat inzet op ‘innovatie binnen de traditie’. Concreet betekent dit dat de focus op witloof ligt. Meer bepaald praktijkonderzoek naar innovatieve teelten, typisch Vlaams-Brabantse teelten en bredere thema’s zoals duurzaamheid, innovatie en bodem- en waterkwaliteit komen aan bod.

We namen een kijkje in het vernieuwde 'Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant' in Herent
vertommen We namen een kijkje in het vernieuwde 'Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant' in Herent

Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant gaat voor een nauwere betrokkenheid van de landbouwsector bij het onderzoek. “De vragen van land- en tuinbouwers zijn ons uitgangspunt. We gaan praktische antwoorden formuleren op hun vragen”, zegt kersvers directeur Tim De Clerq. “We merken dat ook jonge telers zich aanbieden, dus witloof is nog steeds hip”, aldus Monique Swinnen. 

“Het Praktijkpunt in Herent blijft een ontmoetingspunt voor andere praktijkcentra of onderwijsinstellingen”, zegt adjunct-directeur Els Gils. Scholen kunnen dus ook bij het nieuwe Praktijkpunt in Herent terecht om bij te leren over landbouw en landbouwonderzoek.

“We merken dat ook jonge telers zich aanbieden, dus witloof is nog steeds hip”

Monique Swinnen

Het vernieuwde Praktijkpunt is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, de Boerenbond en BelOrta.

We namen een kijkje in het vernieuwde 'Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant'
vertommen We namen een kijkje in het vernieuwde 'Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant'
Het bestuur van het nieuwe Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
EDLL Het bestuur van het nieuwe Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant