41-jarige bestuurder test positief op cannabis

Illustratie PZ Herko
Vertommen Illustratie PZ Herko

Toen een politieploeg van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) het afgelopen weekend tijdens een verkeerscontrole een ademtest afnam van een 41-jarige man, werd een duidelijke cannabisgeur waargenomen, waarop betrokkene werd onderworpen aan een speekseltest. Deze test bleek inderdaad positief voor cannabis. Bij de verdere controle bleek bovendien dat de man niet beschikte over een rijbewijs, aangezien hij na een rijverbod nog opnieuw de nodige testen diende af te leggen om opnieuw geschikt verklaard te worden om een voertuig te besturen. De betrokkene heeft één van de voorwaarden hiervoor geschonden, namelijk het negatief testen op verdovende middelen. Aangezien hij niet over een rijbewijs beschikte, werd zijn auto bovendien getakeld.