"10 procent van onze omzet kwijt"

OXFAM HERENT VERLIEST GEMEENTEBESTUUR ALS BROODNODIGE AFNEMER KOFFIE

Oxfam zal nu verder moeten zonder het Herentse gemeentebestuur als grootste afnemer van hun fairtrade koffie.
Foto Cemil Belek Oxfam zal nu verder moeten zonder het Herentse gemeentebestuur als grootste afnemer van hun fairtrade koffie.
Het Herenste gemeentebestuur besliste zopas om als fairtrade gemeente de koffie niet meer aan te kopen via de lokale afdeling van Oxfam, maar van koffiebranderij Oké Koffie uit Geraardsbergen. Een streep door rekening van Oxfam Herent, want die kijkt hiermee aan tegen een omzetverlies van 10 procent.

Tine De Broeck, de aankoopverantwoordelijke Voeding bij Oxfam Wereldwinkel Herent is verontwaardigd. "We werken al 15 jaar samen met het Herentse gemeentebestuur. We leverden al die jaren fairtrade koffie, goed voor 10 procent van onze omzet, en nooit werd een offerte gevraagd. Tot nu. We stelden er ons eerst geen vragen bij. Pas achteraf wisten we dat het om een aanbesteding ging", zegt ze.


Oké Koffie uit Geraardsbergen diende ook een offerte in en kon koffie leveren aan 5,55 euro per kilo, terwijl de prijs bij Oxfam met 9,95 euro per kilo bijna het dubbele is.

Fractie fairtrade

Herent is een fairtradegemeente en Oké Koffie levert dus ook fairtrade koffie. Of toch niet? "De koffie an sich zal misschien wel fairtrade zijn, maar eigenlijk ook weer niet. Waarom? Dat heeft de maken met de schaal van de bedrijven. Oxfam is een kleine speler op de markt. Wij komen niet in de buurt van de volumes en hoeveelheden die de grote bedrijven produceren en verhandelen. Door die grootschaligheid kunnen ze de prijs drukken en uitkomen op een prijs die de helft van de onze is. Er is dan een fractie fairtradekoffie in hun gamma, maar het overgrote deel is dat niet", legt De Broeck uit.

5.500 euro

"We gaan nu bekijken hoe we verder moeten. Het is alleen jammer dat een gemeentebestuur enkel kijkt naar het economische luik van het verhaal en niet naar duurzame noch humane overwegingen. Die omzetdaling van een kleine 10 procent, komt voor ons neer op jaarlijks 5.500 euro. Er kunnen anderzijds wel miljoenen uitgetrokken worden om nieuwe gemeentelijke infrastructuur te bouwen. Ik stel me daar toch allemaal vragen bij."


"We hebben beslist om in te gaan op een raamcontract van de Vlaamse overheid. Met als gevolg dat we gebonden zijn aan procedures", zegt schepen van Lokale Handel en Ontwikkelingssamenwerking Luc Draye (sp.a). Dat wil zeggen: er is een aanbesteding en wie het goedkoopst hetzelfde product kan leveren, haalt het contract binnen.

Louter winstbejag

De beslissing zou deze week op de gemeenteraad worden goedgekeurd, maar de schepen besliste om dit uit te stellen tot na de zomer. Voor oppositielid Jos Vandikkelen (Groen) is dit manoeuvre niet meer dan uitstel van executie. "Er is nu een gesprek gepland tussen de schepen en Oxfam Wereldwinkel, maar ik heb niet het gevoel dat de gemeente haar houding zal bijsturen, de financiële gevolgen voor Oxfam buiten beschouwing gelaten. Dit is een kaakslag voor de vrijwilliger van de Wereldwinkel. Ze zetten zich in voor activiteiten in scholen, gemeentelijke evenementen zoals infoavonden, thema-avonden of publieke evenementen. Dus is louter winstbejag een verantwoord argument om die medewerkers te demotiveren?"