Woonproject Abdijstraat pas klaar in 2020

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning is volop bezig met de uitvoering van het woonproject in de Abdijstraat en Delvauxstraat. Daar, op het grondgebied van de vroegere school, wordt een nieuwbouwproject met vier woonblokken voorzien. De werken zijn intussen al sinds december 2015 aan de gang en hadden normaal al in augustus van dit jaar voltooid moeten zijn. Door problemen die ontstaan zijn bij het uitgraven van de bouwput, moest de werf een tijd stil worden weggelegd. Pas begin november konden de werkzaamheden opnieuw van start gaan. Volgens de huidige plannen zal het project pas afgerond zijn tegen eind januari 2020. (BCOR)