Geen fietsostrade langs spoorlijn

ALTERNATIEF TRAJECT LOOPT LANGS SCHELDE

Burgemeester Luc Bouckaert, gedeputeerde Luc Lemmens en schepen Jenne Meyvis (midden) waren gisteren ook aanwezig op de voorstelling van het traject.
Foto Benoit De Freine Burgemeester Luc Bouckaert, gedeputeerde Luc Lemmens en schepen Jenne Meyvis (midden) waren gisteren ook aanwezig op de voorstelling van het traject.
Er komt op het grondgebied van Hemiksem géén fietsostrade langs de spoorlijn. Te veel spoorwegovergangen en onteigeningen maken de realisatie onmogelijk. Als alternatief werd een tracé via het jaagpad langs de Schelde uitgetekend.

Het dossier rond de fietsostrade langs spoorlijn 52 gaat al ettelijke jaren mee. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het bestaande fietspad door te trekken tussen de stations van Hemiksem en Niel. Op het grondgebied van Niel en Schelle zitten die plannen in een vergevorderd stadium, maar in Hemiksem botste men op moeilijkheden. "Enerzijds worden we er geconfronteerd met verschillende spoorwegovergangen, anderzijds zitten we met een bebouwing tot vlak tegen de spoorlijn. Om het fietspad langs het spoor te realiseren, zouden we bijzonder veel moeten onteigenen. Dus zijn we gaan kijken naar een alternatief tracé langs de Scheldeboord", zegt Hemiksems schepen van Ruimtelijke Ordening Jenne Meyvis (Groen).


Het nieuwe fietspad langs de spoorlijn komt er dus enkel op het grondgebied van Niel en Schelle. Voor Hemiksem werd een nieuw tracé ontwikkeld via het jaagpad aan de Scheldeboord. Dat loopt vervolgens langs de Schelde richting het Callebeekveer, waar het veer richting Bazel en de halte van de Waterbus zich bevinden. Via de Callebeekstraat en de Bredestraat moet het tracé dan aansluiting vinden op het fietspad naast het spoor in Hoboken. "De voorgestelde route verbindt zowel de Waterbus in Hemiksem als het veer Schelle-Wintam via bovenlokale fietsroutes. De route die nu is uitgetekend is langer, maar wel een stuk veiliger, want we vermijden conflictsituaties. Bovendien hebben we in de Bredestraat net een groenzone aangekocht waar we de fietsostrade kunnen aanleggen. Overal zal de fietsostrade vier meter breed zijn", aldus Meyvis.


De schepen is tevreden dat er eindelijk duidelijkheid bestaat over het tracé. "Veel mensen die een eigendom hadden langs de spoorlijn, begonnen al te vrezen voor onteigeningen. Maar nu kunnen we de vrees van die mensen wegnemen."

Industriële gebouwen

Wat wél moet wijken voor de fietsostrade, is een aantal oude, leegstaande industriële gebouwen die eigendom zijn van Philco nv. Momenteel wordt alvast gewerkt aan de sloop van een luifel om een doorgang te kunnen maken. "We zijn heel blij dat we kunnen rekenen op een goede samenwerking met onze bedrijven", zegt Meyvis. "Eens de sloop voltooid is, hoef je als fietser niet meer langs de zogenaamde Armenpoort te rijden, waarlangs ook regelmatig vrachtwagens passeren, maar kan je gewoon rechtdoor naast de Schelde blijven rijden. We hopen om de fietsostrade - toch zeker al het stuk tot aan het Callebeekveer - in 2019 in te kunnen fietsen."


"De ruimtelijke ordening aan de spoorlijn is nu eenmaal wat ze is, maar Hemiksem heeft een prima alternatief gevonden", vindt gedeputeerde Luk Lemmens. "De provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid zullen dit project via het Fietsfonds met een subsidie van 100% ondersteunen. Ik hoop dat andere gemeenten in de provincie Antwerpen ook de komende legislatuur hiervan gebruik zullen maken."