Expansie zet leefbaarheid onder druk

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN HEMIKSEM

Het Hemixveer is een van de opvallendste nieuwbouwprojecten van de laatste jaren.
Benoit De Freine Het Hemixveer is een van de opvallendste nieuwbouwprojecten van de laatste jaren.
Hemiksem is volop in expansie. Er komen nieuwbouwprojecten en jonge gezinnen bij. Hoe moet de politiek ervoor zorgen dat Hemiksem ondanks de groei toch leefbaar blijft? Kan een bouwstop een oplossing zijn?

"Een bouwstop invoeren is niet eenvoudig", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jenne Meyvis (Groen). "De meeste gronden zijn niet van de gemeente en het is onmogelijk om alle bouwgronden op te kopen. We kopen wel zo veel mogelijk groengebieden aan en we verplichten de eigenaar van de Bekaertsite om een groene dijk en minstens 8 ha park aan te leggen."


"Mobiliteit is cruciaal voor de leefbaarheid", vervolgt Meyvis. "Een vlotte, veilige ontsluiting naar de A12 is noodzakelijk. We willen modern, efficiënt openbaar vervoer en hebben de plannen voor verschillende fietspaden en fietsostrades klaar. We stimuleren lokaal winkelen met nog meer middenstandsacties. Bij de renovatie van de Jan Sandersschool houden we rekening met de nieuwe, jonge gezinnen en op de Bekaertsite is plaats voor gemeenschapsvoorzieningen."


"Volgens ons is een gecontroleerde bouwstop zeker aan de orde", zegt Cliff Mostien. "Woningbouw moet niet onmiddellijk en rechtstreeks een halt toegeroepen worden, maar grote appartementsgebouwen zoals de projecten van Vooruitzicht zijn uit den boze. Het behoud van het landelijke karakter en het weren van de appartementen op de voormalige Bekaert- en Oxfordsite staan hoog op onze agenda. Hemiksem is niet voorbereid op een groeiend aantal inwoners en dit is te wijten aan slecht bestuur van het huidige beleid. Ik wees tijdens de bouw van de nieuwe Regenboogschool al op capaciteitsproblemen. Eén jaar na opening kampt men al met plaatstekort." (BCOR)