Bijna iedereen is tegen maar deputatie zet licht toch op groen voor windturbines op terrein Umicore

De gemeente Hemiksem is gekant tegen de komst van vier windturbines.
Photo News De gemeente Hemiksem is gekant tegen de komst van vier windturbines.
De deputatie van de provincie Antwerpen heeft een goedkeuring verleend voor het afleveren van een vergunning voor de vier geplande windturbines op de terreinen van Umicore. Nochtans hadden de gemeente Hemiksem, de stad Antwerpen én de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie allemaal een negatief advies gegeven. De gemeente Hemiksem is van plan in beroep te gaan bij de Vlaamse regering. 

In april 2019 vroeg Engie een omgevingsvergunning aan voor het bouwen van vier windturbines op gronden van Umicore. Twee ervan zijn gepland op het grondgebied van Hemiksem, twee staan gepland op het grondgebied van Hoboken. De mogelijke komst van de turbines lokte van bij het prille begin een storm van protest uit. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er vanuit Hemiksem maar liefst 800 bezwaarschriften binnen, vanuit Hoboken ongeveer 500. Bovendien volgden er negatieve adviezen van én de gemeente Hemiksem, én de stad Antwerpen, én de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. Maar ondanks de tegenstand keurde de deputatie van de provincie Antwerpen zopas de aflevering van de omgevingsvergunning goed. 

350 meter van woonwijk

“We zijn gechoqueerd dat deze deputatie de drie negatieve adviezen naast zich neerlegt”, reageert Kris Verbeeck, fractieleider van de Hemiksemse coalitiepartij CD&V-Groen. Hij maakt zich zorgen over de mogelijke geluidshinder en de veiligheidsrisico’s van de turbines. “De vier mastodonten van windturbines hebben een tiphoogtevan 180 meter en een waaierdiameter van 131 meter. Twee windturbines zijn ingetekend op nog geen 350 meter van Hemiksemse en Hobokense woonwijken. Umicore is bovendien een SEVESO-bedrijf, waarbij er hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn die de drempelwaarden overschrijden. Een van de turbines zal geplaatst worden naast een hogedrukaardgasleiding, een andere naast een salpeterzuurinstallatie. Als er hier iets zou misgaan, zal dit ontegensprekelijk tot zeer grote negatieve gevolgen leiden voor de buurt.”

Waardevermindering van woningen

“Het goed nabuurschap van Umicore wordt door dit project spijtig genoeg verstoord”, vervolgt Verbeeck. “Het lijkt dat in dit dossier de economie boven de mensen staat en dit is onaanvaardbaar. Uiteraard zijn wij niet tegen het plaatsen van windturbines, maar de aanvraag moet wel passen in de omgeving. Zonder de buurtbewoners op te zadelen met allerlei vormen van hinder en een waardevermindering voor hun woningen. Er mag dan wel door de aanvrager een financiële compensatie zijn voor het bos dat wordt gekapt, die is er niet voor de woningen die worden getroffen. Wij gaan er alleszins als gemeente alles aan doen om deze plannen tegen te houden. Te beginnen met een beroep bij de bevoegde Vlaamse minister.”

Verstrengde voorwaarden

Bij de deputatie van de provincie Antwerpen klinkt het dat naast de negatieve adviezen ook een heel aantal positieve adviezen werden verleend. “Onder meer het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Waterweg, Infrabel, de dienst Veiligheidsrapportage en de bevoegde brandweerzone hebben allemaal een positief advies gegeven”, zegt Faye Van Impe, woordvoerster van gedeputeerde Omgevingsvergunningen Luk Lemmens (N-VA). “De deputatie heeft ook de bezorgdheden in de bezwaarschriften ter harte genomen en twee verstrengde voorwaarden opgelegd. Ten eerste mag het geluid van de turbines overdag niet hoger zijn dan 44 dBA en ’s avonds niet hoger dan 39 dBA. Dat is nog strenger dan de Vlarem-normen van respectievelijk 48 dBA en 43 dBA. Ten tweede moet de slagschaduw worden beperkt tot een technisch minimum van 0 minuten, ook een verstrenging van de Vlarem-norm.”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Arie Verwimp

    Nogmäals het bewijs dat de politiek zich niks aantrekt van de kleine man in de straat...provincie is een overbodige instantie....afschaffen die handel.