Avondklok voor ijsventers

WIE NA 20 UUR NOG MUZIEK MAAKT, KRIJGT GAS-BOETE TOT 350 EURO

Kinderen passeren een ijskar. "Ouders klagen dat hun kinderen het bed uitspringen en koste wat kost een ijsje willen als ze de ijskar horen."
laenen Kinderen passeren een ijskar. "Ouders klagen dat hun kinderen het bed uitspringen en koste wat kost een ijsje willen als ze de ijskar horen."
Niet iedereen hoort de ijskar graag komen. In de Rupelstreek worden er voortaan GAS-boetes uitgeschreven voor ijsventers die zich na 20 uur nog laten horen. "Jonge kinderen liggen dan al in bed", luidt de redenering. De ijsventers zelf reageren teleurgesteld. "Moet ons beroep uitsterven?"

Met de lente in zicht komen de ijsventers opnieuw de straat op om hun lekkernijen aan de man te brengen. Maar lang niet iedereen staat te springen om de ijskarren te verwelkomen. Hun geklingel en hun muziek durven hier en daar nogal wat irritatie op te wekken. Dus wordt in de ganse Rupelstreek sinds dit jaar een uniforme 'avondklok' ingevoerd. Ijsjesverkopers die na 20 uur nog van zich laten horen, lopen het risico op een GAS-boete. Dat kan variëren van 40 euro tot 350 euro.


"We krijgen soms klachten van ouders wiens kinderen om 20 uur in bed liggen. Als de kinderen dan de ijskar horen passeren, springen ze het bed uit en willen ze koste wat kost nog een ijsje. Ook sommige oudere bewoners vinden het geluid van de ijskar storend. Daarom proberen we dat aan banden te leggen", zegt de Boomse GAS-coördinator Chris De Wit.


De Wit maakt deel uit van de intergemeentelijke werkgroep Uniforme Codex, die in de Rupelstreek instaat voor de opmaak van de codex van politiereglementen en -verordeningen. In die werkgroep wordt onder meer beslist of de ijsventer om 20 dan wel om 22 uur moet stoppen met zijn geklingel.


"Je kan jezelf natuurlijk de vraag stellen of 20 uur niet te vroeg is. Maar we proberen gewoon te reageren op de klachten die we binnenkrijgen. Het is perfect mogelijk dat we later alsnog beslissen om het tijdstip te verlaten naar 21 uur of zelfs 22 uur, zoals het vroeger is geweest. In het bewuste artikel worden trouwens niet alleen ijsventers geviseerd, maar alle 'handelsinrichtingen, bewegende verkoopinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of nieuwe voorwerpen en dienstverleners' die geluiden aanwenden om hun waren aan de man te brengen. Dat is enkel toegelaten tussen 8 en 20 uur op werkdagen en tussen 9 en 20 uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen."


De ijsventers zelf reageren teleurgesteld op de maatregel. "Je kan nooit voor iedereen goed doen", zucht Nicolas Schmitz van Tropic Ijs. "Kinderen hebben heel graag dat we langskomen, maar ouders durven wel klagen als we te laat zijn. Eigenlijk wil iedereen dat we langs komen gereden op de tijdstippen dat zij het willen, maar dat is praktisch onmogelijk. Als er een beperking is tot 20 uur, zullen we daar rekening mee houden."

IJsventer Wim Driesen.
Ben Conaerts IJsventer Wim Driesen.

Vrezen voor toekomst

"Jammer dat het zo ver moet komen, maar we begrijpen het wel", reageert Aimée Roefs, zaakvoerster van Joris Ijs. "We proberen met iedereen rekening te houden en houden ons steeds aan de reglementen. Al blijft het jammer dat we op een warme zomerdag al om 20 uur moeten stoppen met ijsjes verkopen." Dat vindt ook Wim Driesen die al zeven jaar met de ijskar van Joris Ijs rondrijdt. In tegenstelling tot zijn zaakvoerster, begrijpt hij de maatregel niet. "Ik heb collega's die pas om half zeven beginnen. Moeten zij dan na anderhalf uur stoppen? Tussen 19.30 en 21 uur zijn voor ons net de beste uren. Het is als tegen een restaurantuitbater zeggen: je mag maar tot 18 uur opendoen. Als dit zich voortzet in andere regio's, vrees ik voor de toekomst van ons beroep. Is dat waar we naartoe willen? Dat dit eervolle beroep waarmee we mensen en kinderen heerlijk ijs willen aanbieden, uitsterft?"