76 woningen verrijzen op Schelleakker

Er wordt volop gewerkt aan de transformatie van de zone tussen de Scheldeboord en de Schelleakker. In het najaar van 2018 kan de laatste fase worden aangesneden: het woonproject 'Wonen in het groen'. Daarmee worden er 43 woningen en 33 appartementen gerealiseerd.

De afgelopen jaren onderging de zone tussen de Scheldeboord en de Schelleakker al een grondige gedaanteverwisseling. Niet alleen verrezen aan de Scheldeboord de eerste gebouwen van het woonproject 'Hemixveer', er was ook de realisatie van het zes hectare grote park Den Akker. Maar ook de zone aan de Schelleakker, aan de achterzijde van het park, zal de komende jaren worden opgewaardeerd. Daar wordt plaats gemaakt voor het woonproject 'Wonen in het groen', dat bestaat uit 43 woningen van het bescheiden type en 33 appartementen. "Om de parkeerdruk te beperken, worden er langsheen de Schelleakker ook 35 publieke parkeerplaatsen gecreëerd", zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). "Het park Den Akker zal bovendien vanuit de Heuvelstraat zichtbaar blijven. Alle straten in de buurt van de Schelleakker worden ten slotte ingekleurd als woonerf." De start van de werken is gepland in het najaar van 2018. Op hetzelfde moment zullen er ook een aantal riolerings- en wegenwerken plaatsvinden. Zo zullen de Schelleakker, de Akkerstraat, de Oxfordstraat, de Steenbakkerijstraat en de Advocaatstraat een nieuw wegdek en een nieuwe riolering krijgen. Hierrond organiseert de gemeente op donderdag 7 december een infovergadering. Geïnteresseerden zijn welkom om 18 uur op de eerste verdieping van het Administratief Centrum. (BCOR)