Heldenkasteel zoekt toekomst

LEEGSTAND DREIGT NU OOK STREEKOVERLEG RESOC UIT GEBOUW WEGTREKT

Het Heldenkasteel in het Heldenpark in Eeklo staat zo goed als leeg. Tot nu werd het gebruikt als Streekhuis van het Meetjesland, en vonden de burelen van het streekoverleg Resoc en Streekplatform er onderdak. Nu na het Streekplatform ook Resoc stopt, zit er amper nog iemand in het statige kasteel. De provincie heeft het kasteel in erfpacht van de stad en zoekt nu dringend naar een nieuwe bestemming.

Nog een halftijdse kracht van het Streeknetwerk Meetjesland, iemand van het Regionaal Welzijnsoverleg en heel af en toe eens twee medewerkers van de provincie die er neerstrijken. Meer bewoners heeft het mooie Heldenkasteel in Eeklo niet meer. Deze week gooide het streekoverleg Resoc de handdoek in de ring en trokken ook die mensen de deur van het kasteel achter zich dicht. Achter de schermen wordt volop gezocht naar een nieuwe bestemming voor het kasteel. Want het gebouw is te mooi -en te duur- om het maar door enkelingen te laten gebruiken.

"Het Heldenkasteel is stadseigendom, maar het werd in 2008 in erfpacht aan de provincie Oost-Vlaanderen gegeven", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+) van Eeklo. "In de hoogdagen van het Streekhuis Meetjesland was het hier echt druk in ons Heldenkasteel. Maar nu werkt er echt bijna niemand meer. Het kasteel is te mooi om te laten verloederen, dus moet er dringend naar een nieuwe bestemming gezocht worden. Het is de provincie die dat moet doen. Of wij het kasteel als stad terug willen van de provincie? Dat niet! De provincie heeft een erfpacht en moet dus op zoek naar een nieuwe invulling. Er moet hier inderdaad meer gebeuren dan vandaag het geval is."

De provincie zegt de komende weken de nodige gesprekken te zullen aanvangen. Een van de mogelijkheden wordt het samenbrengen van alle Meetjeslandse overlegorganisaties onder één dak. Maar de provincie kan uiteindelijk ook een heel andere kaart trekken. "Ik zou het goed vinden dat het Heldenkasteel een soort Streekhuis blijft", zegt burgemeester Loete. "Het is niet omdat Resoc nu stopt, dat het Meetjesland geen nood meer heeft aan overleg en samenwerking. De streekwerking zal nu vooral vanuit Veneco gestuurd worden. Ik blik in ieder geval tevreden terug op tien jaar streekwerking met Resoc. We hebben de werkloosheid omlaag gekregen, hebben moeilijke groepen naar de arbeidsmarkt geholpen en hebben ook onderwijs en mobiliteit mee helpen sturen."

Villa Oaklands

Hoe dan ook: het mooie Heldenkasteel blijft de komende maanden grotendeels leeg staan. "Het kasteel werd gebouwd van 1894 tot 1896", zegt Peter Geirnaert die er tot woensdagavond zijn bureau had. "Het werd gebouwd door de familie Enke, een bekende en rijke textielfamilie uit die tijd. Het heette eigenlijk Villa Oaklands. De stad Eeklo heeft het kasteel in 1951 gekocht. Zelfs de technische dienst van de stad heeft hier nog in gezeten. Het is ook heel even een restaurant geweest. In 2008 nam de provincie het in erfpacht en werd het uitgebouwd tot een Streekhuis."

Odette Van Hamme, Peter Geirnaert, burgemeester Koen Loete en Freddy Depuydt van Resoc en de stad, verlaten nu ook het Heldenkasteel.
JSA Odette Van Hamme, Peter Geirnaert, burgemeester Koen Loete en Freddy Depuydt van Resoc en de stad, verlaten nu ook het Heldenkasteel.