Provincie legt gecontroleerd overstromingsgebied aan langs Goorloop

De Goorloop ligt op de grens met Heist-op-den-Berg, Westerlo en Hulshout.
Google Maps De Goorloop ligt op de grens met Heist-op-den-Berg, Westerlo en Hulshout.
De Goorloop, op de grens tussen Westerlo en Wiekevorst, overstroomt geregeld ter hoogte van de industriezone Heultje-Hulshout op het grondgebied van de gemeente Westerlo. Met de aanleg van een overstromingsgebied wil de provincie Antwerpen dit probleem aanpakken.

“Kantoren en fabrieksgebouwen in de industriezone dreigen onder te lopen terwijl de akkerlanden aan de overzijde van de Goorloop op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg gespaard blijven van wateroverlas”, klinkt het bij de provincie. “Hydraulische studies tonen aan dat het probleem opgelost kan worden door de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Heist-op-den-Berg ter hoogte van de Fabriekstraat. Aquafin zal een nabijgelegen maar niet-werkend bufferbekken vergroten en aanpassen zodat dit mee kan ingeschakeld worden om het hemelwater afkomstig van het industriepark tijdelijk te bufferen zodat de Goorloop minder belast wordt.”

Duurzame oplossing

Een afsprakenprotocol, gecoördineerd door de diensten van de gouverneur, tussen gemeenten, brandweerzones en provincie zorgt er nu al voor dat bij dreigende wateroverlast een wal wordt afgegraven langsheen de Fabriekstraat en het water in de lager gelegen akkers kan vloeien. “Dat is echter geen duurzame oplossing omdat de akkers na een overstroming een hele tijd niet bewerkt kunnen worden. Na overleg met de eigenaars van de akkers is gebleken dat één hen, de nv Magazijnen Hendrickx en Zonen, twee percelen van samen ongeveer twee hectare wil verkopen. Dit is samen met het door Aquafin te vergroten bufferbekken voldoende voor het bufferen van de Goorloop.”

Het team Vastgoed van de provincie voorziet een bedrag van 114.000 euro voor de aankoop van de percelen, die momenteel nog verpacht worden. Mits goedkeuring zullen de percelen waarschijnlijk begin volgend jaar worden aangekocht.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.