Provincie en Vlaanderen betalen kosten fietsostrade

Vlaanderen en de provincie Antwerpen zullen samen de onteigenings- en grondverwervingskosten van de fietsostrade tussen Lier en Heist-op-den-Berg delen. Dat deelt provinciaal gedeputeerde en Heistenaar Jan De Haes (N-VA) mee. Het zou gaan om een kostenplaatje van zo'n 2,5 miljoen euro. De provincie en Vlaanderen zullen ook de aanleg van de fietsostrade, die naast Heist ook door Berlaar loopt, betalen. "Vorige donderdag werd door de deputatie besloten dat de provincie zal zorgen voor het ontwerp voor de aanleg van de fietsostrade. Bovendien keurde de provincieraad een nieuw subsidiereglement goed, waardoor ook de aanleg en de grondkosten van de fietsostrade voor 100 procent zullen gesubsidieerd worden, 50 procent door Vlaanderen en 50 procent door de provincie. Het is nu aan het gemeentebestuur van Heist om het project verder op gang te trekken. Dat wordt nu dus veel makkelijker", aldus De Haes.