N10 grootste slokop in investeringsplan Weyts

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft de investeringsbudgetten voor de komende drie jaren bekendgemaakt. Een overzicht van de belangrijkste investeringen in onze regio:

4 Weyts voorziet de komende drie jaar 8.370.000 euro voor de onteigeningen van gewestweg N10 op het grondgebied van Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. "Morgen (vandaag, red.) komt de Regionale Mobiliteitscommissie samen en komen de infrastructuurwerken van een nieuwe rotonde aan de Schoorstraat en het ontwerp van het verkeerspunt Fabiola ter sprake", zegt mobiliteitsschepen in Heist David Geerts (sp.a), die hoopt dat in 2021 de eerste schop langs de N10 in de grond gaat.


4 De minister investeert 800.000 euro in de grondige vernieuwing van het wegdek en de fietspaden van de flyover op de N1 in Mechelen, nabij de rotonde van Technopolis. Ook het rondpunt zelf wordt aangepakt. AWV en stad bekijken of er een dubbelstrookrotonde kan komen om de capaciteit te verhogen. Uitvoering in 2020.


4 400.000 staat in het budget van 2019 voor de ontsluiting van een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein door Mitiska in de verkeerslus van Mechelen-Noord via de N16. Dat zal gebeuren door middel van een kruispunt.


4 Een even groot bedrag gaat in 2019 naar de aanpassing van de N16 voor de ontsluiting van de toekomstige woonzone Keerdok.


4 Knoop N16/N17 en A12. 150.000 euro om die vervolgstudie te bekostigen. Uitvoering: na 2020.


4 500.000 euro voor de herinrichting van het kruispunt N16-Blaasveldstraat in Willebroek voor een betere ontsluiting van de industriezone Hulst. Uitvoering ligt nog niet vast.


4 Verder in Klein-Brabant voorziet de minister middelen om de industriezones aan de N16 beter te ontsluiten door middel van ongelijkvloerse aansluitingen op N16. Het gaat over het kruispunt Mc Donalds (EIkevlietbaan/Spuistraat) en kruispunt Klein Amer. De middelen moeten de nodige onteigeningen in 2020 mogelijk maken, de werkzaamheden zelf volgen enkele jaren daarna.


4 In Lier tenslotte zet het gewest sterk in op meer veiligheid en comfort voor de fietsers. 850.000 euro is voorzien voor een fietstunnel onder de R16 ter hoogte van de oude spoorwegbedding. Uitvoering in 2021.


4 Nog in Lier krijgt de ring een structureel onderhoud in 2019. Op de N10 wordt de rijweg vernieuwd en een middenberm aangebracht. Er is ongeveer 3 miljoen voorzien voor onteigeningen en 1 voor heraanleg weg vanaf 2021. (WVK/EDT/AVH)