Molenzonen blijft aan Spekstraat

GEMEENTE WIL TERREINEN KOPEN EN UITBREIDEN

Het bestuur van de voetbalclub op bezoek bij het gemeentebestuur.
Foto Marc Aerts Het bestuur van de voetbalclub op bezoek bij het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg is bereid de terreinen van voetbalclub KFC Molenzonen Hallaar in de Spekstraat over te kopen van het OCMW van Lier. Uit het Masterplan Outdoor Sporten (MOS) van de gemeente bleek dit de meest ideale oplossing voor de club. Heist wil zelfs op de huidige locatie van de Molenzonen de accommodatie nog uitbreiden voor andere sporten.

"De kogel is door de kerk": met die woorden kondigde burgemeester Luc Vleugels (CD&V) gisterenavond de oplossing voor KFC Molenzonen Hallaar voor. De Molenzonen spelen al decennialang op bouwgrond van het OCMW van Lier, dat op termijn de terreinen wil verkopen. Het gemeentebestuur schoot ter hulp en begon aan de opmaak van een masterplan waarbij ook werd gekeken naar de andere sportclubs op het grondgebied. "De studie is nog niet volledig afgerond, maar specifiek voor de Molenzonen werd er al wel een oplossing voorgesteld. De situatie zoals ze nu is, de Molenzonen in de Spekstraat, wordt gevrijwaard zolang nodig. Als het OCMW van Lier nog steeds de intentie heeft om de grond op korte termijn te verkopen, zullen wij het OCMW voorstellen om de site te verwerven", legt de burgervader uit.


Cluster


"Uit het MOS bleek ook dat er in het kleinstedelijk gebied Heist-Hallaar sportaccommodatie nodig is voor verscheidene sporten in de open lucht. Buiten het Hof van Riemen met de KSK Heist-site is er geen. Daarom is het belangrijk dat er in dit gebied accommodatie komt, meer bepaald op de huidige site van de Molenzonen."

Landbouwgrond

Om die sportaccommodatie uit te bouwen, wordt het terrein aan de Spekstraat uitgebreid met aanliggende terreinen die nu nog agrarisch gebied zijn. "Deze landbouwgrond, 6 hectare groot, wordt in een latere fase ongevormd tot recreatiegebied", vult schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van den Bruel (CD&V) aan. "Ter compensatie zal in onze gemeente recreatiegebied terug de bestemming krijgen van agrarisch gebied, zonder dat andere clubs daar de dupe van worden. Het masterplan is nog niet volledig uitgewerkt. Binnenkort gaan we in gesprek met andere clubs die in dezelfde situatie zitten als de Molenzonen."


De Molenzonen blijven dus een balletje trappen in hun geliefde Hallaar; een verhuis naar een andere dorpskern zagen ze bij de club niet zitten. De gevreesde datum van 1 januari 2021, de deadline die het OCMW van Lier had opgelegd, mag uit de agenda's van de Molenzonen worden geschrapt.

"Wachten waard"

"Uiteraard zijn wij hier bijzonder tevreden mee. De actie 'red KFCM Hallaar' wordt stopgezet en maakt plaats voor een nieuwe: 'KFCM Hallaar bloeit'", zegt secretaris Ronny Dockx. "Wij vinden het alleen maar positief dat er wordt geïnvesteerd in een sportcluster op het Spek. Dat kan alleen maar ten goede komen van het algemeen maatschappelijk belang. Het was het wachten waard."


Zondag vanaf 14.30 uur nodigt het bestuur van derdeprovincialer Molenzonen iedereen uit om mee te komen vieren op de club. Er zijn gratis consumpties.