Leegstand blijft bijna overal groot probleem

Een interprovinciale studie over de detailhandel in Vlaanderen heeft de leegstandcijfers van onze regio vrijgegeven. Daaruit blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Vooral Puurs doet het erbarmelijk slecht.

De vijf Vlaamse provincies hebben in 2012 het initiatief genomen om de interprovinciale studie over detailhandel op te zetten. Eén van de onderwerpen in de studie is de leegstand van de handelspanden. De hoogste leegstand van de provincie anno 2014 vinden we terug in Boom, gevolgd door Baarle-Hertog, Niel en Mortsel. In eigen regio zijn Puurs en Willebroek de slechtste leerlingen van de klas. 9 tot 10,5 procent van de panden staat er leeg. "Ik ontken niet dat er in onze gemeente nog een aantal panden zijn waar iets aan kan gebeuren, maar om nu te zeggen dat het in Puurs dramatisch is, vind ik een brug te ver", reageert schepen van Lokale Economie in Puurs Erwin Spiessens (CD&V). "De laatste twee jaar zijn er 35 handelspanden bijgekomen en die lokken op hun beurt andere handelaars." Bonheiden, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Heist, Berlaar, Lier en Rumst doen het daarentegen zeer goed, daar is slechts 3 tot 5 procent leegstand.

Evolutie

Minstens even belangrijk is de evolutie van de leegstand in de steden en gemeenten. De studie toont aan dat sinds 2008 het er alleen maar erger op is geworden. In de periode 2008-2014 nam die in Vlaanderen met bijna 70 procent toe, maar in onze regio zijn er uitzonderingen op deze Vlaamse regel. In Putte stelde de onderzoekers zelfs een daling van 30 procent vast. "Onze gemeente heeft de intergemeentelijke vereniging Igemo aangesteld om een leegstandregister op te stellen en te beheren, en samen zoeken we actief naar panden die leegstaan of verkrotten. Igemo's boete op leegstand kan oplopen tot wel 10.000 euro, wat niet niks is", legt schepen Peter De Vooght (N-VA) uit. Ook Mechelen, Lier, Bonheiden en Berlaar deden het niet slecht.


In een aantal gemeenten is de leegstand sinds 2008 dan weer sterk gestegen, in sommige gevallen een verviervoudiging of meer. Het gaat om de gemeenten Sint-Katelijne-Waver, Duffel en, opnieuw, Puurs. "Ik heb deze cijfers met veel verwondering bekeken", zegt Spiessens. "De studie spreekt van vijftien leegstaande panden op 297. In 2008 waren er dat volgens hen 5. Als je dat procentueel weergeeft lijkt dateen serieuze stijging." (AVH)