Inwonersaantal stijgt lichtjes

Op 31 december 2017 telde de gemeente Heist-op-den-Berg 42.466 inwoners. De laatste jaren steeg het inwonersaantal met gemiddeld 300 per jaar. In 2017 waren er 65 nieuwe inwoners . "Het groeiritme is blijkbaar aan het vertragen. De bevolkingstoename is het gevolg van het groeiend aantal inwijkelingen, het geboorte- en sterftecijfer zijn immers bij benadering hetzelfde. Heist-op-den-Berg komt qua bevolkingsaantal op de vierde plaats in de provincie Antwerpen en dit na de steden Antwerpen, Mechelen en Turnhout", zegt schepen van Burgerzaken Eric Verbist (CD&V). "Opvallend is het feit dat er in 2017 niet minder dan 171 huwelijke voltrokken werden wat een topjaar mag genoemd worden in de periode van de laatste 10 jaar. Ook werden in 2017 een groot aantal huwelijksjubilarissen genoteerd: meer dan 200. In 2017 waren er 12 inwoners die de leeftijd van 100 jaar en meer bereikten." (AVH)