Grootschalige ontruiming op kerkhof van Heist stuit op kritiek: “Is dit wel nodig?”

Marcel Van Hoof  (tweede van rechts) met enkele nabestaanden. Voor de graven die ontruimd zouden worden, staan waarschuwingsbordjes.
David Legreve Marcel Van Hoof (tweede van rechts) met enkele nabestaanden. Voor de graven die ontruimd zouden worden, staan waarschuwingsbordjes.
Op het kerkhof van het centrum van Heist-op-den-Berg worden op termijn meer dan 500 graven ontruimd. Ongezien, zegt gemeenteraadslid Marcel Van Hoof (ETA+). Het raadslid en enkele nabestaanden stellen zich vragen over de noodzakelijkheid van de ontruiming. “Er wordt steeds meer voor uitstrooiing gekozen, waarom moeten er dan graven verdwijnen?”, klinkt het. 

Van Hoof plaatste de ontruiming van de graven op de agenda van de laatste gemeenteraad, en zal ook op de eerstvolgende raad zijn beklag doen. “Dit heb ik nog nooit gezien. Ik heb het even zitten tellen: meer dan 530 graven, waarvan een deel die nog geen 30 jaar oud zijn, kregen een waarschuwingsbordje. Niemand die hiervan op de hoogte werd gebracht, want buiten een bordje aan het graf en een lijst aan de inkom van het kerkhof, die trouwens niet compleet is, werd geen enkele nabestaande ingelicht. Als je hier niet vaak komt, weet je van niks. Beseft de gemeente wel wat voor een impact dit gaat hebben?”, vertelt Van Hoof. 

Niet nodig

“Als ze het doen om meer ruimte te creëren, stel ik me de vraag of dat wel nodig is. Een overledene uitstrooien gebeurt nu veel vaker dan vroeger. Ik wil ook even aankaarten dat het systeem dat nu gehanteerd wordt, met de waarschuwingsborden in de grond, niet alleen een obstakel is voor de arbeiders die het gras moeten afrijden maar ook kan leiden tot vandalisme.”

David Legreve

Geen bericht

“Ikzelf, mijn ouders en de weduwe van mijn broer moesten het zelf ontdekken. We ontvingen geen bericht van de gemeente”, zegt Paul De Roover, wiens broer Luc in 1997 verongelukte. “Ik werd door Marcel op de hoogte gebracht, maar wat met mensen die door het coronavirus lange tijd niet meer op het kerkhof komen? Het is heel triestig dat de gemeente hier zo mee omspringt. Ik vond ook de naam van mijn broer niet terug op die lijst. Het is pijnlijk om te zien hoe graven die hier al meer dan 40 jaar liggen geen bord kregen, maar dat van mijn broer wel.”

Paul De Roover bij het graf van zijn broer.
David Legreve Paul De Roover bij het graf van zijn broer.

Ongewijzigde begravingswijze

“Het beleid dat nu gehanteerd wordt, komt voort uit het kerkhofreglement dat in 2013 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Eén van de basisbeginselen van dit reglement is het gelijkheidsbeginsel. De rustplaatsen waaraan nu een melding staat, zijn niet-geconcedeerde graven, die volgens het reglement 20 jaar dienen bewaard te worden. Het gaat hier dus niet om concessies die een duurtijd hebben van 40 jaar. Eenmaal de nabestaanden voor een welbepaalde begravingswijze hebben gekozen, kan dat nadien niet meer gewijzigd worden. De graven worden dan ontruimd”, zegt schepen van Begraafplaatsen Eric Verbist (CD&V).

Volgens het boekje

“Onze bevolking blijft enorm toenemen, waardoor de kerkhoven overbelast geraken. Met de vrijgekomen ruimte creëren we nieuwe plaatsen. Nabestaanden van de desbetreffende graven kunnen bij het gemeentebestuur een herdenkingsplaatje aanvragen dat dan op een herdenkingszuil op het kerkhof wordt aangebracht.” 

De schepen benadrukt dat het ophangen van een lijst en het gebruik van meldingen op paaltjes conform het reglement is. Brieven moeten er niet aan te pas komen. “De diensten hebben alles volgens het boekje gedaan en alles werd perfect aangeduid. Dat de lijst niet compleet zou zijn, durf ik tegen te spreken. Onze diensten gaan hier niet lichtzinnig mee om en alles is zéér grondig bekeken.”

De lijst met de te ontruimen graven.
David Legreve De lijst met de te ontruimen graven.
Op het kerkhof in de Kerkhofstraat kregen heel wat graven een bordje.
David Legreve Op het kerkhof in de Kerkhofstraat kregen heel wat graven een bordje.