Gemeenten inden nooit zoveel belastingen

De gemeenten uit de Mechelse regio hebben de inkomsten uit belastingen de afgelopen acht jaar fors zien toenemen. Dat blijkt uit de jaarrekeningen. Heist-op-den-Berg spant de kroon met een stijging van liefst 74 procent.

Terwijl Heist-op-den-Berg in 2008 nog 17,1 miljoen euro ophaalde met allerlei belastingen en retributies, dan is dat cijfer in 2015 gestegen tot 29,8 miljoen. Voor een stuk valt dat te verklaren door de forse verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing in 2014, van 1.050 naar 1.450. Het bezorgde de gemeentekas jaarlijks zo'n vier miljoen extra inkomsten.


Maar een verhoging van belastingtarieven of de invoering van nieuwe retributies zijn slechts zeer gedeeltelijk een verklaring voor de gestegen inkomsten voor de gemeenten. Neem Mechelen. Het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting bleef stabiel, maar de inkomsten eruit gingen wel sterk omhoog, respectievelijk met 6,5 en 4 miljoen euro.


"Een louter gevolg van de toename van het aantal inwoners en het aantal grote bedrijven", duidt schepen van Financiën Walter Schroons (CD&V).


Er kwamen in de Dijlestad wel kleinere belastingen bij, zoals een verblijfsbelasting in de hotels of een cinemataks. Die zijn qua opbrengst wel klein bier in vergelijking met de Ivaremtaks. Die bezorgt de gemeenten aangesloten bij de intercommunale sinds 2014 een flinke financiële bonus. Ook het feit dat GAS-boetes niet langer federaal worden geïnd, maar terecht komen bij de steden en gemeenten, zorgt voor extra inkomsten, vooral dan voor Mechelen en Lier met hun ANPR-camera's.


 (WVK)