Gemeente wapent zich tegen verkeersdrukte rond Heilig-Hartcollege

Volgend schooljaar verhuist de bovenbouw van het Heilig-Hartcollege in de Kloosterstraat naar de nieuwbouw in de Biekorfstraat en dat vraagt enkele aanpassingen op mobiliteitsvlak. De gemeente zal onder andere de boordstenen in de Werfsesteenweg verlagen en het voetpad richting de schoolsite verlengen.

Eddy Gorris (N-VA) vroeg op de gemeenteraad van dinsdagavond naar een stand van zaken over het circulatieplan rond de nieuwe schoolsite. Met de samenvoegingen van de twee campussen van het college, samen goed voor 1.400 leerlingen, zal er een grotere mobiliteitsdruk zijn. "Om hieraan tegemoet te komen werden er aantal verkeersmaatregelen genomen. Zal hiermee alles opgelost zijn? Neen. Dus roepen we alle scholieren, ouders, grootouders, buurtbewoners en passanten op het Werft op om voorzichtig te zijn en de snelheidsregimes te respecteren", sprak mobiliteitsschepen David Geerts (sp.a). "Een aantal maatregelen zitten nog in de pijplijn. Zo worden de boordstenen in de Werftsesteenweg om naar Biekorfstraat te rijden verlaagd, wordt het kruispunt Collegestraat-Biekorfstraat fietsveiliger gemaakt en verlengen we het voetpad tussen de Werftsesteenweg en Biekorfstraat."


Daarnaast blijft het gemeentebestuur aandringen op een doorgang voor fietsers op het terrein van de school via de Eugeen Spitslaan naar de fietsenstalling op de Werftsesteenweg en is het vragende partij om de einduren van het college en de nabijgelegen lagere school te spreiden. "We zijn geen voorstander van enkelrichtingsverkeer in de Biekorfstraat of in het eerste deel van de Mechelsesteenweg, wat de school voorstelt. De motivering is dat dit dan permanent zou zijn, wat een impact zou hebben op de hele buurt. Zo zouden alle buurtbewoners dan ofwel permanent door de Biekorfstraat moeten rijden, ofwel via de Oude Liersebaan. Wanneer men via de Biekorfstraat rijdt, moet men ook via de Collegestraat rijden. Maar door de beperkte groentijd van de verkeerslichten is dit niet optimaal. Wanneer men via de Oude Liersebaan zou rijden, gaat men veelvuldig voor de spooroverweg staan. Bovendien wordt het verkeer dan via een andere school gestuurd." (AVH)