Bouw zwembad wellicht vertraagd

BUREN DIENEN BEZWAAR IN TEGEN VERGUNNING

Een toekomstbeeld van het nieuwe zwembad aan de Lostraat.
Foto RV Een toekomstbeeld van het nieuwe zwembad aan de Lostraat.
De bouw van het nieuwe zwembad aan de Lostraat loopt wellicht maanden vertraging op. Enkele buurtbewoners hebben bezwaar ingediend tegen de bouwvergunning van het project omdat het dossier een milieueffectenrapport mist.

Wie gehoopt had om eind volgend jaar een plons te maken in het nieuwe zwembad zal zijn agenda mogen aanpassen. Enkele buren van de Lostraat hebben de vernietiging van de bouwvergunning aangevraagd. Uitstel van de start van de bouw, die in april of mei stond gepland, is zo goed als onvermijdelijk. "Ik heb de gemeente er lang gewezen dat de gym die in het nieuwe zwembad zou komen voor mij oneerlijke concurrentie vormt. Mijn voorstel om in plaats van een gymzaal squashcabines te installeren in het zwembad is afgewimpeld. Ik nam daarom een advocaat onder de arm en ik heb aan enkele buren gevraagd om mee op de kar te springen", legt Francis Goyvaerts uit. Hij is de zaakvoerder van de Heistse Gym in de Lostraat en voortrekker van het protest. "Ik doe dit niet uit wraak, maar ik wil mijn eigen zaak beschermen. Bovendien moet het bestuur ook stilstaan bij de verkeers- en parkeerproblemen die gepaard gaan met de komst van het zwembad. Ik kan begrijpen dat er mensen zijn die ontgoocheld reageren op dit nieuws, maar wie gaat er met mij medelijden hebben als ik over twee jaar mijn gym moet sluiten?"

Te weinig plaats

"Ik heb niets tegen de komst van het zwembad, wel tegen de manier waarop", reageert Annemie Du Bin, één van de buren die bezwaar indienden. "De gemeente wil namelijk op enkele meters voor mijn deur een wandel- en fietspad aanleggen en de beek verleggen. De bestaande beek verbreden en één oever gebruiken als wandel-en fietspad ziet het gemeentebestuur als een oplossing voor het waterprobleem op het domein. De gemeente voorziet daar overal ruim 8 meter meter voor. Bij ons is geen plaats voor, er is nog geen 6 meter. Hoe dit zal worden uitgevoerd, daar kan niemand op antwoorden, al zes maanden niet."

Wetgeving veranderd

De buren voelen zich gesterkt door het feit dat er geen milieueffectenrapport (MER) is opgemaakt, een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de bouw op het milieu en de omgeving. Europa verplicht dergelijk plan, Vlaanderen tot voor kort niet. Heist stelde destijds alleen een MER-screening op. "De MER-screening van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Sportpark Hof Van Riemen' is nog doorgevoerd in de overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe wetgeving van Vlaanderen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal nu moeten onderzoeken of de Vlaamse overheid in dit dossier voldoende rekening heeft gehouden met de nieuwe wetgeving. Als gemeente zijn we ervan overtuigd dat het Vlaamse Gewest deze toetsing zorgvuldig heeft uitgevoerd, maar ondertussen loopt ons project vertraging op", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Hoogbejaard

De Raad voor Vergunningsbetwistingen bestempelde nog maar pas het RUP van een bouwproject in Muizen als onwettig omdat de stad Mechelen geen MER, maar een screening had opgemaakt. Het project loopt jaren vertraging op. Of dat ook het lot van het zwembad van Heist zal zijn, is nog onduidelijk. "We bekijken hoe het nu verder moet. Twee maanden of twee jaar uitstel; alle scenario's zijn mogelijk", reageert Carl Verelst (CD&V), voorzitter van het directiecomité van het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) dat het zwembad beheert. "De administratie van de gemeente heeft zeer intensief gewerkt aan een mooi landschapspark met een nieuw zwembad. In het slechtste geval zit onze gemeente nog twee jaar met het huidige zwembad opgescheept, een bad dat hoogbejaard is. En dat in een gemeente waar er een grote behoefte aan zwemwater bestaat."