"Leerlingen mogen dupe niet zijn"

SCHOLEN BEREIDEN ZICH VOOR OP STAKINGSDAGEN TIJDENS EXAMENPERIODE

Op 15 december tijdens de nationale staking zullen er weinig tot geen treinen rijden. Hierdoor raken vele scholieren mogelijk niet op school.
Foto Legreve Op 15 december tijdens de nationale staking zullen er weinig tot geen treinen rijden. Hierdoor raken vele scholieren mogelijk niet op school.
De scholen in de regio Mechelen-Lier zoeken massaal een oplossing om de aangekondigde stakingsdagen in december te overbruggen. De nationale staking op maandag 15 december en bijkomende regionale stakingen in verschillende provincies vallen mogelijk allemaal pal in de examenperiode.

In het Atheneum Willebroek en Atheneum Klein-Brabant in Bornem bekijkt men de mogelijkheid om een 'studiedag' te organiseren op 15 december. "Voor onze leerkrachten plannen we een studiedag rond evaluatie, de leerlingen kunnen die dag op school terecht om te studeren voor hun examens", zegt Conny Romswinkel van de overkoepelende Scholengroep Rivierenland. "Zo is iedereen op school aanwezig, maar worden leerlingen en leerkrachten die met het openbaar vervoer reizen niet de dupe van deze staking. Die dag examens inplannen zou mogelijk voor problemen zorgen: leerlingen die niet op tijd aanwezig zijn moeten hun examen op een later moment afleggen. Mogelijk valt dit samen samen met een ander vak en scoren ze misschien minder goed. Met een studiedag vermijden we die problemen en wordt ieders tijd nuttig ingevuld."


Ook bij het Puurse Sint-Jan Berchmansinstituut (Sjabi) wordt het examenrooster voor december bekeken. "Mogelijk stapt ook het onderwijs in die nationale stakingsdag, dat is momenteel nog niet duidelijk. We bekijken daarom nu alvast de mogelijkheid om te schuiven in het examenrooster, hiervoor moeten we toestemming vragen aan het VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)", zegt Ivo Marnef van Sjabi. "Na de herfstvakantie, op maandag 3 november, worden de knopen definitief doorgehakt en kunnen we ook naar de leerlingen communiceren."


Ook in de Onze Lieve Vrouw Presentatieschool in Bornem werd volgens de directie 'nog geen definitieve beslissing genomen, maar wordt een wijziging in het examenrooster bekeken'.

Alternatieven

In het Heilig-Hart van Maria in Berlaar gaan de examens gewoon door zoals gepland. "Onze leerlingen moeten niet gestraft worden omdat er gestaakt wordt. Wij zullen iedereen op tijd verwittigen zodat men alternatieven kan zoeken voor het openbaar vervoer. De aanwezigheid van het personeel is nu nog niet duidelijk, we moeten natuurlijk voldoende aanwezigen hebben om toezicht uit te oefenen. Wij zitten hierover sowieso nog met de vakbond samen", zegt directeur van de bovenbouw Jan van Craen.


Het Sint-Calaszanz Instituut in Nijlen wacht af. "Wij gaan nog met onze vakbondsafgevaardigde speken en een manier zoeken om de examens vlot te laten verlopen. Het is een heel moeilijke situatie", aldus directeur Jan Maes.

Schrappen

Directeur Dirk Dillen van het Vrij Technisch Instituut Lier besprak de problematiek met zijn collega's van andere scholen. "Ofwel schrappen wij die dagen de examens omdat leerlingen er niet geraken, ofwel gaat alles toch gewoon door en kunnen leerlingen die er niet geraken ook later hun examen afleggen. Op 4 november overleggen wij hierover met onze vakbondsafgevaardigde".


Ook het Koninklijk Technisch Atheneum in Lier zoekt een oplossing. "Ik moet nog met mijn team overleggen, want de examens niet opschuiven is om problemen vragen", zegt directeur Christophe Van Wambeke.


Het Githo Van Nijlen bekijkt het probleem na de vakantie.