Gemeente Heers en UNIZO Heers-Borgloon gaan samenwerken

Het gemeentebestuur van Heers en de UNIZO afdeling Heers-Borgloon gaan samenwerken.
RV Het gemeentebestuur van Heers en de UNIZO afdeling Heers-Borgloon gaan samenwerken.
Het gemeentebestuur van Heers en de UNIZO afdeling Heers-Borgloon gaan samenwerken. De komende zes jaar maakt het gemeentebestuur jaarlijks 5.000 euro vrij voor startende bedrijven en voegt het daar nog eens 5.000 euro werkingsmiddelen voor UNIZO Heers-Borgloon aan toe om activiteiten voor ondernemers te organiseren waaronder een eindejaarsactie. Ook wil het gemeentebestuur tegemoetkomen aan logistieke noden van startende bedrijven en ondernemingen die zich in Heers willen vestigen.

De samenwerking werd maandag op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. “Wij vinden het vooral belangrijk dat er een constante dialoog is tussen de ondernemers en de gemeente. Zo komen wij beter te weten wat de noden zijn van onze lokale ondernemers. Met veel enthousiasme en een portie positiviteit zijn wij dan ook de samenwerking aangegaan om zo al te starten met drie concrete acties. Wij hopen dan ook dat wij op deze manier ons steentje bijdragen aan de lokale ondernemers”, zegt schepen van Lokale economie Sonja Houbar. “UNIZO Heers-Borgloon wordt de hefboom tussen het gemeentebestuur en de ondernemers. Nadat onze afdeling vorig jaar fors groeide en samensmolt met Borgloon zat ik samen met het schepencollege rond de tafel om een samenwerking op lange termijn te bespreken”, zegt Eric Dupain, voorzitter UNIZO Heers-Borgloon.

Drie pijlers

“Op hun vraag schreef ik een plan met drie pijlers: een starterspremie, werkingsmiddelen voor onze afdeling en logistieke hulp voor bedrijven. Een starterspremie van 250 euro beschouw ik als een erkenning van de gemeente ten aanzien van de beginnende ondernemer. Met de werkingsmiddelen die wij ter beschikking krijgen, willen wij door middel van workshops de ondernemer informeren en hen proberen te helpen waar het kan. De vrijgemaakte middelen zorgen er ook voor dat we in december werk kunnen maken van een eindejaarsactie die we voor onze leden willen organiseren. Dat is een absolute meerwaarde om toe te treden tot onze steeds groter wordende ondernemersfamilie.”

 Zwaar huurcontract

Het logistieke verhaal is de derde pijler van de samenwerking en biedt heel wat mogelijkheden. “Met het ter beschikking stellen van een lokaal willen wij bij de startende ondernemer de druk wegnemen dat hij bij opstart van zijn zaak een langdurig en zwaar huurcontract moet ondertekenen. De gemeente zal samen met UNIZO elke aanvraag apart bekijken en proberen in te gaan op de vraag van de ondernemer waarna hij of zij gedurende een vastgestelde termijn de tijd krijgt om zijn eerste stappen als ondernemer te zetten. Wanneer de vraag komt van een extern bedrijf om zich in Heers te vestigen, zal dezelfde procedure gehanteerd worden. Samenwerken ten behoeve van de ondernemer, dat is wat wij de komende zes jaar zullen doen”, besluit Dupain.