Meerjarenplan van Hechtel-Eksel moet door vergissing opnieuw worden voorgelegd: “Geplande investeringen komen niet in het gedrang”

Het schepencollege van Hechtel-Eksel met op de hoek van de tafel burgemeester Jan Dalemans (HE).
Hechtel-Eksel Het schepencollege van Hechtel-Eksel met op de hoek van de tafel burgemeester Jan Dalemans (HE).
Op 16 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 van Hechtel-Eksel door de gemeenteraad goedgekeurd. “Deze week ontving de gemeente echter een schrijven van de gouverneur waarin gevraagd werd dat opnieuw te doen op basis van twee dubbele boekingen en een verkeerd startcijfer wat het budgettair resultaat van het OCMW betreft”, vertelt burgemeester Jan Dalemans (HE). “De geplande investeringen komen niet in het gedrang.”

Aan de basis van dit voorval lag een vergissing. “De dubbele boeking is tot stand gekomen omdat het niet duidelijk was dat de sectorale subsidies en de Elia-heffing (369.097 euro) zijn opgenomen in het budget van het gemeentefonds dat we terugvonden op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)”, legt de burgemeester uit.

“Ook het verkeerde startcijfer van het OCMW rust op een spijtig misverstand. Er is uitgegaan van het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar in plaats van van het resultaat van dit boekjaar. Hier spreken we van een verschil van 510.484 euro.”

Gecorrigeerd meerjarenplan

Deze week stelde het gemeentebestuur alles in werking om een gecorrigeerd meerjarenplan aan de raadsleden voor te leggen. “Beide verschillen situeren zich in het exploitatiebudget en niet in het investeringsbudget. Dat maakt dat de investeringen gewoon kunnen doorgaan en het ambitieus meerjarenplan verder kan worden uitgevoerd. Vandaag hebben we nieuwe cijfers verstuurd naar de gemeenteraadsleden om op de gemeenteraad van 2 maart ter goedkeuring voor te leggen.”

Voor alle duidelijkheid: inhoudelijk ontving de gemeente geen opmerkingen. “De vijf strategische doelstellingen en de 106 actieplannen zitten dus goed in elkaar. Ook de uitgaven van de voorbije zes weken en de beslissingen van de gemeenteraad blijven rechtsgeldig.”