Agentschap voor Natuur en Bos heeft nieuw beheergebouw

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft onlangs een nieuw beheergebouw in gebruik genomen in de Heuvelstraat in Hechtel-Eksel. Het multifunctionele regiokantoor huisvest een vijftiental medewerkers van de beheer-regio Lage Kempen. De ploegen van de vroegere loodsen Pijnven en de Watersnip werken vanaf nu hier aan waardevolle natuur. Ook het projectbureau van Bosland heeft er een vaste plek. Het modern ogend gebouw werd getekend door Klaas Vanslembrouck van bureau Vik Architect. Het bundelt duurzame technieken op het vlak van energievoorziening, architectuur en ruimtelijke ordening. Zo is de voorbouw van de loods (kantoorruimtes en kleedkamers) een laag-energiegebouw. Voor de verwarming wordt resthout van beheerwerken uit Bosland gebruikt. Daarnaast werden er zoveel mogelijk ecologisch verantwoorde bouwmaterialen gebruikt. (BVDH)