213 percelen overgekocht voor aanleg fietspad N747

Al decennialang schreeuwt het traject van de N747 van Eksel over Kleine-Brogel tot in Kaulille om veilige fietspaden. De slingerende weg tussen de bomen heeft immers geen fietspad en veel ouders vragen hun kinderen dan ook om de weg absoluut te vermijden. Het Stadsbestuur van Peer kreeg van het Vlaams gewest de opdracht de gesprekken aan te knopen met de eigenaars van niet minder dan 213 percelen, van wie een strook moet worden overgekocht.


Het zal echter nog een tijd duren voor er een schop de grond in gaat. Over een afstand van 6,5 kilometer doorheen Hechtel-Eksel, Overpelt, Peer en Bocholt moeten immers stroken worden aangekocht door het Vlaams Gewest. Het gaat grotendeels om bos- en landbouwzone, en een aantal stukjes voortuin. Er wijken geen woningen voor de fietspaden. Voor elk betrokken perceel wordt nu een gedetailleerd dossier opgemaakt. Door de grote omvang van het project zullen niet alle eigenaars gelijktijdig een uitnodiging voor een afspraak kunnen ontvangen. De gesprekken zullen de komende maanden in fases worden opgestart. (BVDH)