Ziekteverzuim bij Limburgse 55+-leerkrachten grootste van Vlaanderen

 “We zien in 2018 dat psychosociale aandoeningen veruit de meeste ziektedagen opeisen”, zegt Yves Vannijlen van ACOD Onderwijs Limburg.
Shutterstock “We zien in 2018 dat psychosociale aandoeningen veruit de meeste ziektedagen opeisen”, zegt Yves Vannijlen van ACOD Onderwijs Limburg.
Nooit eerder was het ziekteverzuim in het onderwijs hoger. In 2018 waren dit nog 16,37 dagen, tegenover 15,87 dagen een jaar eerder. Vooral bij personeel tussen 56 en 65 jaar ligt het ziekteverzuim hoog door stress en burn-outs, en net die groep wordt groter en groter. Dat blijkt uit jaarlijkse rapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). “In Limburg is de groep 55+ het grootst van Vlaanderen. Er moeten dringend maatregelen komen om iedereen aan boord te houden zowel de jongere als oudere leerkrachten. Want ook bij jonge leerkrachten stijgt het ziekteverzuim”, waarschuwt Yves Vannijlen van ACOD Onderwijs Limburg.

“De oudere leerkrachten vallen meer en meer uit terwijl we net langer voor de klas moeten staan”, zegt Yves Vannijlen van ACOD Onderwijs Limburg. “Er zijn dringend maatregelen nodig om de carrière aantrekkelijker te maken. In het bijzonder op het einde van de loopbaan, zodat de mensen het langer volhouden. Anders dreigt het lerarentekort alleen maar groter te worden. Zeker omdat ook de helft van de pas afgestudeerde leerkrachten het onderwijs verlaat binnen de vijf jaar.

Psychosociale aandoeningen

Regionaal vallen er ook verschillen op. Genk is de centrumstad waarbij de vier categorieën (basis en secundair, man en vrouw) hoger scoren dan het gemiddelde. “Hoe diverser je publiek is, hoe meer er moet gedifferentieerd worden wat dus meer energie vraagt. Ook Hasselt is aan een opmars bezig. We zien in 2018 dat psychosociale aandoeningen veruit de meeste ziektedagen opeisen. In 2018 was 39,60% van de ziektedagen veroorzaakt door een psychosociale oorzaak, terwijl in 2017 psychosociale aandoeningen aan de basis lagen voor 39,01% van de ziektedagen. In 2016 was dat 37,90%. De psychologische belasting is dus hoog in het onderwijs. In elk onderwijsniveau zien we een stijging. We moeten de planlast voor scholen doen afnemen, dat kan mogelijk ook bijdragen aan een vermindering van het aantal ziektedagen. Het respect voor leerkrachten en zeker ook directieleden moet ook opnieuw naar omhoog”, besluit Vannijlen.