Vonnis in zaak pesterij bij politie pas in april

Het arbeidshof zal pas eind april oordelen over de klacht van klokkenluidster Vera Vrancken wegens pestgedrag op het werk. De klacht is gericht tegen de politiezone Hazodi, de vroegere korpschef Michel Beckers en politiecommissaris Rohnny Biets. Anderhalf jaar geleden verklaarde de arbeidsrechter de klacht ongegrond. "Er werd gesproken over een hyperconflict, waar de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan en samen verantwoordelijk zijn voor hun gedrag", meende de rechtbank. Vrancken ging in beroep en eind vorig jaar kwam de zaak voor het arbeidshof. De advocaat-generaal adviseerde gisteren om het eerste vonnis te bevestigen, maar dat is nog geen definitieve uitspraak. Alle partijen krijgen opnieuw de kans om hun argumenten op papier te zetten. Pas daarna doet het arbeidshof uitspraak. (ERS)