Vokabaas wijst politici op verkiezingsbeloftes: “Tijd om in te grijpen, want conjunctuur daalt”

Sinds april dit jaar gaat het met de economie van Limburg achteruit. Voka roept politici op om in te grijpen, na de verkiezingen. “De prioriteiten in ons verkiezingsmemorandum vormen alvast een hefboom om mee het tij te keren”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

“De economische krimp blijft overheersen. We kunnen nog steeds geen kantelmoment waarnemen in de neerwaartse trend van onze conjunctuurbarometer. De beweging die zich in januari 2018 in gang heeft gezet lijkt nog niet ten einde gekomen. Op basis van de huidige voorspelling zou de conjunctuurbarometer over zes maanden terugvallen op het activiteitsniveau gelijk aan dat van februari 2015" zegt Johann Leten.

Bouwsector boert weer goed

De export is nog steeds de sterkhouder van de Limburgse conjunctuur. Op middellange termijn is het even afwachten of deze sterke ondersteuning behouden blijft. De bouwsector kreeg opnieuw een boost na enkele mindere maanden. In de automobielsector gaat het stilaan van kwaad naar erger. Na de personenwagens blijft nu ook het aantal inschrijvingen van de bedrijfsvoertuigen achter. Toerisme doet het ook nog steeds goed en scoort beter dan dezelfde periode een jaar geleden. De werkloosheid blijft -6% onder het niveau van vorig jaar. Tot slot neemt het aantal starters opnieuw sterk toe.

Starters starten sterk in 2019

In tegenstelling tot maart 2019 is april 2019 opnieuw een recordmaand voor de Limburgse starters. Met 822 starters in april 2019 telt het eerste kwartaal van 2019 al ruim 3.000 starters (+18.10% t.o.v. 2018). Als we op dit elan verder gaan dan staat een nieuw startersrecord opnieuw in de sterren geschreven.

Auto’s krijgen tegenwind

De significant neerwaartse trends die zich reeds enkele maanden laten voelen blijven behouden voor beide indicatieve segmenten. Voor de bedrijfsvoertuigen blijft de huidige trend qua intensiteit sterk vergelijkbaar met die van twaalf maanden geleden. De trend voor de personenwagens vlakt enigszins meer uit. Het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen blijft maandelijks gemiddeld -2.81% onder het niveau van een jaar geleden. Nu blijkt ook het aantal inschrijvingen van nieuwe bedrijfsvoertuigen achter te blijven.

Toerisme nog (even) op koers

De marges voor zowel aankomsten als overnachtingen blijven opvallend stabiel op het niveau dat vorige maand werd gerealiseerd. De prestaties binnen de toeristische sector blijven opvallend beter dan in de vergelijkbare periode een jaar terug. De verwachte evolutie van de bezettingsgraden wijst echter mogelijk in de richting van een afkoeling op middellange termijn.

Arbeidsmarkt nog steeds onder druk door krapte

Het significant positieve trendpatroon in het verwachte verloop van het aantal vrouwelijke werklozen blijft behouden. Het aantal werkloze mannen blijft in de loop van de volgende zes maanden quasi stabiel. Voor beide geslachten is de intensiteit van de vastgestelde trends identiek aan die van twaalf maanden geleden. De ontwikkeling van de totale werkloosheid vertoont  een licht opwaartse trend.

Slagkrachtige politiek

“We staan vandaag bijna letterlijk aan de vooravond van opnieuw zeer cruciale verkiezingen. We zijn de voorbije weken platgebombardeerd met verkiezingsbeloftes maar we stellen ons dan wel de vraag hoe haalbaar al die voorstellen zijn. Met het alsmaar stijgend aantal starters proberen deze ondernemers welvaart en jobs te creëren. Net zoals deze starters durven te ondernemen rekenen wij erop dat de kersverse verkozenen vanaf maandag ook durven te ondernemen zoals we van een slagkrachtige politiek zouden mogen verwachten” waarschuwt Johann Leten. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.