Vincentius Limburg helpt meer dan 10.000 Limburgers per maand: “Willen niet op onze lauweren rusten”

Een levering van goederen voor Vincentius.
Karolien Coenen Een levering van goederen voor Vincentius.
De 37 verenigingen van Vincentius hebben in 2019 elke maand maar liefst 3.784 kwetsbare gezinnen uit Limburg geholpen, ofwel maandelijks 10.342 personen. Voor de allereerste keer maakte Vincentius Limburg ook een beleidsplan op voor de periode 2020-2024. “We zetten in op een nog betere dienstverlening met voorop de strijd tegen kinderarmoede”, vertelt coördinator Katleen Vande Reyde.

Zowel wat betreft het aantal geholpen gezinnen als wat betreft het aantal geholpen personen is er in vergelijking met 2018 een kleine daling merkbaar. “Cijfers zijn één ding, de interpretatie moet altijd met de nodige omzichtigheid gebeuren. We moeten dus in het achterhoofd houden dat het bij die cijfers gaat om gezinnen die eerst langs het OCMW zijn gegaan en daar een officieel attest ontvangen voor voedselhulp. Hoeveel mensen doen dat niet en leven in verdoken armoede?”, merkt Vande Reyde op.

Kleinere verpakking

Verder valt ook op dat er bij de personen een groot aantal alleenstaanden (1.382) en eenoudergezinnen (799) zitten. “Daarom besloten we om in het assortiment voeding meer producten op te nemen met een kleinere verpakking”, aldus provinciaal secretaris Els Palmaers.

Vande Reyde benadrukt ten slotte ook het belang van de 1.200 vrijwilligers voor de werking. “Het blijft voor Vincentius in Limburg alle hens aan dek. We zijn hen ontzettend dankbaar voor de hulp.”