Verkeersplan Kuringen is klaar: ANPR-camera’s en verbetering weginrichting nog dit jaar op de planning

Archiefbeeld Kuringen-centrum.
Mine Dalemans Archiefbeeld Kuringen-centrum.
Stad Hasselt organiseerde van midden december 2019 tot begin januari 2020 een rondvraag bij de inwoners van Kuringen-centrum, Kuringen-Heide, Berkenveld en Kiewit. Daarmee polste het bestuur naar hun mening over de proefopstellingen die op verschillende plaatsen de moeilijke verkeerssituatie trachtten op te lossen. Ondertussen zijn de resultaten verwerkt en ligt het nieuwe verkeersplan op tafel. 

Maar liefst 788 inwoners gingen in op de bevraging van de stad Hasselt en gaven hun mening over de proefopstellingen in Kuringen-centrum, Kuringen-Heide en Berkenveld. “De proefopstellingen hebben ons veel geleerd”, zegt schepen van Mobiliteit Mark Schepers (RoodGroen+). “We weten momenteel wat we moeten doen om de leefbaarheid in de betrokken wijken te verhogen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Belangrijk daarbij is de creatie van veilige schoolomgevingen en de aanleg van goede fiets- en voetpaden. In het meerjarenplan hebben we ruim 30 miljoen euro voorzien om de accommodatie voor fietsers en de verkeersveiligheid in Hasselt te verbeteren. Circa 5 miljoen euro daarvan dient om een nieuw verkeersplan in Kuringen uit te voeren.”

In het plan is er aandacht voor maatregelen die zowel op korte (2020), middellange (2021 tot 2023) en lange termijn (2024) moeten worden doorgevoerd. “De eerste concrete maatregelen zijn onder andere de installatie van ANPR-camera’s in Kuringen-centrum (Overdemerstraat, Diepstraat) om de snelheid te kunnen bijsturen en beter te kunnen toezien op zwaar verkeer dat door het centrum rijdt. In Kuringen-Heide maken we van de aanleg van de riolering gebruik om ook de weginrichting te verbeteren.”

Het volledige plan valt de komende dagen bij de bewoners van Kuringen, Kuringen-Heide, Berkenveld en het gedeelte van Kiewit ten westen van de Kempische Steenweg in de bus en is te downloaden op www.hasselt.be/nl/werkenaanwijken