Stad bespaart 24 miljoen euro

UITSTEL IS GEEN AFSTEL, BEZWEERT SCHEPEN VALERIE DEL RE

Ook investeringen in de Kanaalkom worden uitgesteld.
Mine Dalemans Ook investeringen in de Kanaalkom worden uitgesteld.
Liefst 1,3 miljoen euro minder inkomsten in 2016 omdat de parkeermeters nog niet werken en 24 miljoen euro minder uitgaven de volgende jaren: dat is de balans van de budgetwijziging die het stadsbestuur volgende week voorlegt aan de gemeenteraad. "Maar van uitstel in de uitgaven komt niet noodzakelijk afstel", bezweert schepen van Financiën Valerie Del Re (sp.a).

Wie er het exploitatiebudget bijneemt, ziet aan de ontvangstenzijde voor 2016 een aftrek van liefst 1,3 miljoen euro wat betreft parkeerontvangsten. Wat het investeringsbudget betreft lopen de cijfers nog hoger op. Qua inkomsten wordt er vijf miljoen euro minder verwacht voor de verkoop van parking Hawaii en staan er tot en met 2019 liefst 24 miljoen minder uitgaven gepland.


Zo wordt er onder meer goed 350.000 euro voor de renovatie van glas-in-loodramen van het oud stadhuis geschrapt, verdwijnt er 430.000 euro voor een tweede bibtruck, wordt er voorlopig 2,4 miljoen euro minder voorzien voor de aanleg van kades en straten aan de Blauwe Boulevard en hoeven ze in Kuringen-noord en Godsheide-noord respectievelijk niet meteen te wachten op 'saneren lozingen op kanaal (900.000 euro) en rioleringswerken (950.000 euro).

Schepen Valerie Del Re.
Mine Dalemans Schepen Valerie Del Re.

Fietsbrug slokop

Ook de heraanleg van de Stokerijstraat voor Spartacus (760.000 euro) verdwijnt voorlopig uit de boekhouding, samen met de kasseiverharding voor de Raamstraat (300.000 euro) en de renovatie voor het sanitair van verschillende sporthallen (293.000 euro). Grootste 'slokop' is de fietsbrug aan de spoorbrug in Kuringen: daarmee vliegt er meteen 4,5 miljoen euro uit de uitgaven. Volgens schepen van Financiën Valerie Del Re (sp.a) omdat ze samenhangt met de woonuitbreidingen in Kuringen-noord, al zou ze er volgens schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a) wél komen voor 2020 en verdwijnt ze uit de stadsbudgetten omdat "de provincie ze zal betalen".


"Toch is het niet zo dat we al deze budgetten losweg schrappen. Ja, sommige dingen worden nu over de legislatuur getild maar uitstel betekent geen afstel. De redenen zijn meestal logisch", bezweert Del Re.

Quartier Bleu

"Zo heeft het project Quartier Bleu aan de Blauwe Boulevard vertraging opgelopen door procedures, daarmee schuift ook de aanleg van de kades op. Voor de bibtruck kijken we eerst wat de integratie van de provinciale bibliotheek zal betekenen en is er over Spartacus nog weinig duidelijk. Wat de inkomsten betreft: daar heeft de opstart van de parkeerautomaten in de wijken rond het centrum ook vertraging opgelopen. Positief gevolg is wel dat we door heel deze operatie zes miljoen euro minder moeten lenen."


De oppositie maakt zich alvast klaar om met scherp te schieten dinsdag op de gemeenteraad. "Men zadelde elke Hasselaar bij de start van de legislatuur op met 100 euro extra belastingen en dat blijkt nu nog niet voldoende om hun zelfverheerlijking met het nieuwe stadhuis te betalen", fulmineert Steven Vandeput (N-VA). "Dit is gewoon beknibbelen op dienstverlening en de volgende ploeg ermee opzadelen", zucht Laurence Libert (Open Vld).