Sociale tewerkstelling verankerd op site Stadsheide: “Eindelijk krijgen we de nodige zekerheid en stabiliteit”

Ook Flagbag komt in het voormalige Febelcogebouw op de site Stadsheide in Kiewit te zitten
Flagbag Ook Flagbag komt in het voormalige Febelcogebouw op de site Stadsheide in Kiewit te zitten
Er komt een duurzame oplossing voor de huisvestingsproblematiek van maatwerkbedrijf vzw De Springplank. Het stadsbestuur verleent een erfpacht voor het voormalige Febelcogebouw op de site Stadsheide in Kiewit. “Hiermee centraliseren we onder meer Kringwinkel Okazi, Flagbag, de fietsateliers van Velovisie en het recyclingproject Creazi”, zegt schepen van Tewerkstelling en Arbeidsmarkt Rik Dehollogne (N-VA).

“Het maatwerkbedrijf vzw De Springplank realiseert een bijzondere meerwaarde voor de lokale economie van Hasselt. Deze sociale economie organisatie stelt voor het ogenblik 110 mensen te werk op de site Stadsheide (van een totaal van 205 mensen die tewerkgesteld worden door vzw De Springplank). In 2025 zou dat aantal tot 150 moeten gegroeid zijn. Zij hebben allen om uiteenlopende redenen een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Via hun werk bij vzw De Springplank is het de bedoeling dat zij doorgroeien of terugkeren naar de reguliere arbeidsmarkt. De vzw vervult dus een cruciale rol in het tewerkstellingsbeleid van Hasselt. Vandaag zeggen we een erfpacht voor de komende 50 jaar toe. Hiermee centraliseren, vermeerderen én verankeren we de sociale tewerkstelling”, legt Dehollogne uit.

Voormalige Febelcogebouw

“Met onder meer de Kringwinkel Okazi, Flagbag, de fietsateliers van Velovisie en het recyclingproject Creazi heeft De Springplank projecten die een significante bijdrage leveren aan de lokale, circulaire economie en geeft het mensen de kans hun financiële onafhankelijkheid te verhogen. Door twee bedrijfsbranden had de organisatie echter een ernstig huisvestingsprobleem. Er worden nu al enkele activiteiten in het voormalige Febelcogebouw op Stadsheide uitgevoerd. Verder zit hun onderdeel fietsassemblage Velovisie aan de Kempische Steenweg op een locatie die verre van ideaal is. Dat willen we nu allemaal centraliseren op Stadsheide. Dat zou de parkeerproblematiek kunnen verhelpen, de logistieke stromen optimaliseren maar vooral een duurzame oplossing betekenen voor de vzw”, besluit Dehollogne.

Zekerheid en stabiliteit

“Wij zijn uiteraard erg blij met dit nieuws. Deze duurzame oplossing biedt voor onze vzw De Springplank de nodige zekerheid en stabiliteit om verder te bouwen aan een mooie toekomst. Op die manier kunnen we nog meer spullen redden van de afvalberg én een job op maat blijven garanderen voor mensen die anders uit de boot vallen. Want daar doen we het voor. Wij geloven echt in een betere en duurzame samenleving met een maximaal hergebruik van goederen en grondstoffen, een samenleving waar iedereen een job kan uitoefenen die bij zijn of haar talenten past, waar iedereen financieel onafhankelijk is en waar we resoluut kiezen voor duurzame mobiliteit”, besluit Erwin Hermans van vzw De Springplank.