Provincie sluit ‘verwerkersovereenkomsten’ met 12 Limburgse gemeenten

12 Limburgse gemeenten kunnen beroep doen op de provincie Limburg voor gegevensuitwisseling op vlak van wonen.
Eddy Vangroenderbeek 12 Limburgse gemeenten kunnen beroep doen op de provincie Limburg voor gegevensuitwisseling op vlak van wonen.
12 Limburgse gemeenten kunnen beroep doen op de provincie Limburg voor gegevensuitwisseling op vlak van wonen. Dit werd vastgelegd in een ‘verwerkersovereenkomst’ om de efficiëntie en veiligheid en privacy inzake GDPR te garanderen. Door deze nieuwe samenwerking kunnen zowel de lokale besturen als de provincie in de toekomst een gerichter woonbeleid in de steigers zetten.

“De provincie Limburg en de Limburgse gemeentebesturen kennen heel wat uitdagingen op gebied van wonen: er is de demografische evolutie, de bevolking groeit en vergrijst”, steekt gedeputeerde Inge Moors (CD&V) van wal. "Het aantal huishoudens groeit vooral omdat er steeds meer alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn. De nood aan aangepaste woonvormen stijgt elk jaar en vraag en aanbod van de woningmarkt zijn niet altijd in overeenstemming. Het aanbod aan betaalbare woningen moet uitgebreid worden en de wachttijden voor een sociale woning zijn te hoog.”

 Auto-afhankelijkheid

Ook op vlak van de energetische prestatie is er duidelijk werk aan de winkel. “Een slechte energieprestatie weegt op het budget van de bewoner en is slecht voor het klimaat”,  gaat Moors verder. “Daarenboven moeten we in de toekomst ook steeds meer onze open ruimte vrijwaren. We moeten meer inzetten op de herbestemming van het bestaand patrimonium, het aanpakken van leegstand en op het optimaliseren van onderbezette en ruimtelijk goed gelegen panden. Waar we wonen, bepaalt in grote mate ook hoe we ons verplaatsen. Door verspreid te gaan wonen, is onze auto-afhankelijkheid groot.”

Samenwerking

Samenwerking tussen de provincie Limburg en gemeentes dringt zich op.  Zo worden met behulp van de zogenaamde ‘verwerkersovereenkomsten’ de kadaster- en rijksregistergegevens gekoppeld aan de woning-gerelateerde gegevens (woning, eigenschappen van de woning, persoonsgegevens, …) waardoor het lokaal woonbeleid op een innovatieve manier aangepakt kan worden. Daarnaast bundelt de provincie Limburg alle relevante informatie rond wonen in de cijferdatabank www.limburg.incijfers.be die de gemeentes fijnmazige woondata verschaft.

Mijncité

De stad Beringen is één van de eerste stadsbesturen die onmiddellijk aan de slag gaat om de nieuwe mogelijkheden te exploreren. “Uiteraard stappen we graag mee in deze samenwerkingsovereenkomst”, zegt Berings burgemeester Thomas Vints (CD&V).” Onze stadsdiensten willen de data meteen gebruiken voor een innovatieve projectaanpak voor woningrenovatie in de mijncité binnen het masterplan ‘Beringen Mijn 2050’. Als stadsbestuur willen we met behulp van het masterplan een krachtig vehikel creëren om op een geïntegreerde manier te werken aan de toekomst van dit gebied. We zetten in op 5 strategieën: ‘samen renoveren’, ‘publiek domein als hefboom’, ‘verenigbaarheid erfgoed en vernieuwing’, ‘mobiliteit als ruimtelijk structurerend’ en ‘cité als proeftuin voor klimaatbestendig samenwonen’.”

Naast Beringen sluiten ook de gemeenten Lummen, Tessenderlo, Oudsbergen, Gingelom, As, Bocholt, Peer, Leopoldsburg, Hechtel-Eksel, Zonhoven en de stad Genk aan.