Met start van gunningsfase zet De Lijn belangrijke stap in dossier rond Tram Maastricht-Hasselt

Zo moet de tram er gaan uitzien.
RV Zo moet de tram er gaan uitzien.
De gunningsfase van de aanbesteding van zowel de traminfrastructuur als het trammaterieel kan van start gaan in het dossier Tram Maastricht-Hasselt. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van een grensoverschrijdende en duurzame openbaar vervoersverbinding tussen Vlaanderen en Nederland. In deze fase is het de bedoeling de economisch meest voordelige inschrijving te bekomen. 

De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn geeft namens de samenwerkende partijen in het tramdossier het startsein voor de belangrijke gunningsfase. Er wordt uiteraard gekeken naar prijs én kwaliteit. Voor deze gunningsfase worden de consortia uitgenodigd die eerder via een procedure zijn geselecteerd. Afgesproken is dat tijdens deze gunningsfase het definitieve tracé door het centrum van Hasselt – waarover de studies nog lopende zijn – zal worden ingebracht.

Offerte rond jaarwisseling 

De gunningsfase heeft een looptijd van ongeveer 18 tot 20 maanden. Een eerste offerte wordt verwacht rond de jaarwisseling. In 2021 zullen onderhandelingen plaatsvinden. Vervolgens kan dan bekend worden gemaakt welke consortia de traminfrastructuur en het trammaterieel mogen bouwen. De doorlooptijden van de bouw zijn nog onderwerp van gesprek met de consortia, maar verwacht wordt dat de bouwfase ongeveer drie jaar zal duren.