Jong liberalen Hasselt vragen afschaffing terrastaks

Enkele Jong Vld’ers. Uiterst links voorzitter Lennert Hansen en uiterst rechts politiek secretaris Jorig Wielockx.
RV Enkele Jong Vld’ers. Uiterst links voorzitter Lennert Hansen en uiterst rechts politiek secretaris Jorig Wielockx.
De jong liberalen uit Hasselt vragen op hun nieuwjaarsreceptie aan het Hasselts schepencollege de uitvoering van het Spartacusplan, aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren en opvallend genoeg de afschaffing van de terrastaks.

“2018 en 2019 waren twee politiek bewogen jaren. Nu zowel de gemeentebesturen als de Vlaamse regering in actie zijn geschoten en het echte beleidswerk begint, willen we ook ons steentje bijdragen. We geven daarom onze nieuwjaarswensen aan het bestuur mee”, aldus Lennert Hansen, voorzitter van Jong Vld Groot-Hasselt. “Eerst en vooral hopen we in 2020 op een volwaardige federale regering. De tijd dringt en het is voor alle burgers belangrijk dat ons land draait. We hopen dat alle partijen van goede wil zich tijdens de kerstdagen hebben kunnen bezinnen. Voor de economie, voor het klimaat en voor het welzijn van ons allemaal moeten we dringend aan de slag”, zegt voorzitter Lennert Hansen.

Overkapping Kapermolen

“We hopen dat onze lokale politici verder werken aan een slanke overheid, die burgers efficiënt en laagdrempelig vooruit helpt. De investeringen zonder belastingverhoging mét schuldafbouw uit het meerjarenplan zijn alvast veelbelovend. Het zou goed zijn als men ook werk maakt van de overkapping van het buitenbad van Kapermolen. We willen ook de aandacht leggen op gelijke kansen, en vragen aan de stad Hasselt om het beleid door te lichten zodat elke Hasselaar over dezelfde rechten beschikt”, aldus politiek secretaris Jorig Wielockx. De jongeren hebben symbolisch hun nieuwjaarsbrief bezorgd aan het schepencollege.