JA, er was belangenvermenging JA, Hilde Claes (sp.a) wist ervan

CONCLUSIE NA DOORLICHTING KLAAR EN DUIDELIJK, CEL CORRUPTIE NU AAN ZET

Ex-burgemeester Hilde Claes (sp.a) heeft zelf het dossier nog niet kunnen inkijken.
Foto's BELGA Ex-burgemeester Hilde Claes (sp.a) heeft zelf het dossier nog niet kunnen inkijken.
Audit Vlaanderen heeft een "absoluut en onweerlegbaar vermoeden van belangenvermenging" vastgesteld in het kabinet van voormalig burgemeester Hilde Claes (sp.a). Kabinetschef E.B. was betrokken partij, maar de ex-burgemeester was wel degelijk op de hoogte en "politiek verantwoordelijk".

Audit Vlaanderen, een onafhankelijk orgaan binnen de Vlaamse overheid, startte in september een onderzoek na informatie over "een mogelijk geval van fraude binnen het Hasseltse stadsbestuur". Daarmee werd gedoeld op de kwestie rond mogelijke belangenvermenging binnen het kabinet van voormalig burgemeester Hilde Claes (sp.a). Er was namelijk een opdracht gegund aan het bedrijf van de man van kabinetschef E.B.


"Uit het auditrapport blijkt nu dat er in die kwestie sprake is van 'een absoluut en onweerlegbaar vermoeden van belangenvermenging'", zegt huidig burgemeester Nadja Vananroye (CD&V). "Dat gaat dan specifiek om de kabinetschef. Hilde Claes was wel van die belangenvermenging op de hoogte en heeft dat zwart op wit in het rapport toegegeven. Daarmee was ze dus politiek verantwoordelijk."


Ook in het dossier rond S.D., diensthoofd communicatie van de stad, was er volgens Audit Vlaanderen eenzelfde vermoeden van belangenvermenging. "Welk juridische gevolgen hier aan worden gegeven, moet nog blijken", zegt burgemeester Vananroye. "Het rapport is nu overgemaakt aan de cel corruptie van de federale politie. Die moet nu uitmaken of de info naar het parket wordt gestuurd. Het parket zal dan moeten beslissen of er gevolg aan wordt gegeven. Hoe het verder moet met ons personeelslid, daarover ga ik me juridisch laten adviseren. Mogelijk zal er een tuchtprocedure volgen."

BELGA

Maatregelen

Tijdens de audit hebben de onderzoekers ook nog een aantal andere dossiers onder de loep genomen. Het ging dan bijvoorbeeld over hoe er met overuren werd omgegaan, over eventuele banden met bepaalde advocatenkantoren en over bestelde promofilmpjes. "Daaruit zijn een aantal aanbevelingen naar boven gekomen waarrond we al deels actie hebben ondernomen", zegt Vananroye. "Er is bijvoorbeeld sprake van een spanningsveld tussen het kabinet en bepaalde diensten die de werkrelaties negatief beïnvloedt. Er zullen nu duidelijkere afspraken gemaakt worden wat betreft de omgang tussen bestuur en administratie. We gaan ook opnieuw opleidingen rond de werking van overheidsopdrachten organiseren."

Claes heeft niets ontvangen

Opvallend: de hoofdrolspelers in kwestie hadden gisteren het rapport nog niet ontvangen. Zowel Claes als haar kabinetschef lieten dan ook weten dat ze voorlopig inhoudelijk niet willen reageren, al wilde Claes wel kort ingaan op de manier waarop het rapport aan het licht kwam. "Ik kan alleen maar betreuren dat er opnieuw informatie is gelekt waardoor ik publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld. Ik kan mij niet eens op een fatsoenlijke manier verdedigen. Bovendien is er eerst bewust verkeerde informatie gelekt. Ik ben daar verbolgen over. Ik heb meteen een verzoek gericht naar Audit Vlaanderen om inzage. Het enige wat men mij kon zeggen, was dat ik later deze week ingelicht zou worden. Vreemd." Ook het betrokken diensthoofd wilde gisteren voorlopig geen reactie kwijt.


Burgemeester Vananroye lichtte gisteren haar coalitiepartners en ook de oppositie persoonlijk in over de conclusie van de audit. "Al zullen we hier zeker ook nog aandacht aan besteden tijdens de gemeenteraad van februari", klinkt het.