Hogeschool PXL opent op maandag 18 mei met ‘contactluw onderwijs’

Hogeschool PXL.
RV Hogeschool PXL.
Nadat de studenten de stages en werkplekleren weer konden aanvatten, gaan op maandag 18 mei de deuren van Hogeschool PXL heel voorzichtig opnieuw open doch enkel waar echt nodig. Online onderwijs blijft immer dé norm en richtlijn van de overheid.

“Omdat voor een aantal werkvormen nood is aan grote ateliers (kunsten), labo’s (dure technologie of materialen) of studio’s (mengtafels pop en rock)... er digitaal geen volledige oplossing kan geboden worden, stapt de PXL vanaf maandag 18 mei over naar ‘contactluw onderwijs”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “Maar enkel voor de hoogstnoodzakelijke kernopleidingsactiviteiten waarvoor fysieke aanwezigheid en het gebruik van campusfaciliteiten een must is. Die onderwijsactiviteiten gaan door in kleine groepen en met respect voor de regels van social distancing en hygiëne.”

“We zien erop toe dat er per campus maximaal 15% van het normale aantal studenten aanwezig is maar meestal veel minder. De onderwijsactiviteiten zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden in dagdelen (voormiddag, namiddag en avond). Door een op maat combinatie van online, minimaal offline onderwijs, stages en werkplekleren bieden we de studenten de mogelijkheid ‘normaal’ hun diploma te behalen en normale studievoortgang te behouden. Corona kan en mag ons niet tegenhouden. De overheid beschouwt de hogescholen en universiteiten als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking’.” 

De hogeschool kreeg dan ook toestemming van de GEES (Groep Experten Exit Strategie) voor dit contactluw onderwijs. Voor de periode na de zomervakantie wacht men de verdere richtlijnen van de overheid af.