Hogeschool PXL neemt als eerste Vlaamse hogeschool 17 doelstellingen van VN op in beleidsplan

Ondertekening contract tussen CIFAL en Hogeschool PXL: Peter Wollaert en Ben Lambrechts.
RV Ondertekening contract tussen CIFAL en Hogeschool PXL: Peter Wollaert en Ben Lambrechts.
Hogeschool PXL gaat als eerste Vlaamse onderwijsinstelling de SDG’s (Sustainable Development Goals) opnemen in haar beleidsplan, en sluit daarvoor een overeenkomst met CIFAL, het internationale trainingscentrum van de Verenigde Naties dat inzet op duurzaam management.

“Het is een wereldwijde uitdaging om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden tegen het einde van de eeuw”, vertelt algemeen directeur van de Hogeschool PXL Ben Lambrechts. “De Verenigde Naties hebben hiertoe 17 doelstellingen geformuleerd die we tegen 2030 wereldwijd moeten bereiken. Die SDG’s (Sustainable Development Goals) dragen duurzaamheid in een breed kader. Ze vervangen de eerdere millenniumdoelstellingen, en vormen een heuse uitdaging voor overheden, maar ook voor bedrijven en organisaties. Binnen onze hogeschool hebben we veel aandacht voor duurzaamheid. Zo hebben alle onderzoeksprojecten aan PXL minstens één duurzaamheidsdoelstelling in hun onderzoeksplan, en komen duurzaamheidsdoelstellingen ook in al onze opleidingen aan bod.”

Zonnepanelen

Binnen het departement PXL-Tech geven ze volgens departementshoofd Marleen Schepers alvast het goede voorbeeld door actief gebruik te maken van duurzame energie. “We plaatsen extra zonnepanelen en vervangen onze huidige installaties door meer energiezuinige exemplaren. We recupereren al het regenwater en bannen zoveel als mogelijk alle verpakkingen in plastiek. We motiveren onze studenten om de trein te nemen in plaats van het vliegtuig voor buitenlandse stages. En we laten de verschillende PXL-campussen groen kleuren door het aanplanten van nieuwe bomen door de studenten van onze opleiding Groenmanagement.”