Hasselt investeert honderd miljoen euro in klimaatactieplan

Stadhuis 't scheep in Hasselt
Mine Dalemans Stadhuis 't scheep in Hasselt
Stad Hasselt verbindt zich aan de klimaatdoelstelling om tegen 2030 minstens veertig procent minder CO2 uit te stoten. Om dat te bereiken, investeert de stad honderd miljoen euro in duurzame maatregelen. Het plan kadert in de ambitie van de provincie Limburg om tegen uiterlijk 2050 klimaatneutraal te zijn.

Om de ambitie wat de CO2-uitstoot betreft te bereiken, moet Hasselt een besparing van minstens 164.504 ton CO2 realiseren. Dat wil het bestuur doen door in te zetten op 122 acties die gespreid zijn over alle sectoren en domeinen waar Stad Hasselt voor bevoegd is. Naast de verminderde CO2-uitstoot, wil het Hasseltse stadsbestuur ook inzetten op een duurzame energieopwekking en maximale energie-efficiëntie.

Het vooropgestelde klimaatplan bestaat uit maatregelen die de klimaatopwarming moeten terugdringen en verder voorkomen en uit suggesties waarmee bewoners zich kunnen wapenen tegen de klimaatveranderingen. Zo wordt onder andere geïnvesteerd in de renovatie van gemeentelijke, tertiaire en residentiële gebouwen waarbij aandacht is voor de integratie van hernieuwbare energie. Ook meer groen in het straatbeeld is een cruciale maatregel. Openbare verlichting moet dan weer aangestuurd worden en energiezuinig zijn. Het stadsbestuur moedigt de industrie en landbouw dan weer aan om over te schakelen naar innovatie en klimaatvriendelijke technologieën en productiemethoden. 

Corda Campus

Ook investeringen in mobiliteit moeten de CO2-uitstoot in Hasselt drastisch verlagen. Zo wordt ingezet op mobiliteitsknooppunten waarbij een fiets- en openbaar vervoernetwerk verder wordt uitgebouwd. Een eerste initiatief is alvast zichtbaar op de Corda Campus, waar bezoekers van de stad al tijdens de afgelopen kerstperiode hun wagen konden stationeren en via een pendelbus hun weg naar het centrum vonden. Bovendien is naast de uitbreiding van de faciliteiten voor fiets en bus, ook de evolutie naar elektrische wagens een noodzakelijk goed. 

Hitte-eiland

Momenteel wordt het meeste CO2 in Hasselt uitgestoten door het verkeer (35,1%), de huishoudens (31,2%) en de tertiaire sector (21,7%). In centrumsteden zoals Hasselt laten klimaatveranderingen zich dan ook vooral voelen op het vlak van gezondheid, natuur en milieu en de aftakeling van gebouwen door bijvoorbeeld hevige regen. Ook de hittestressdagen, die wellicht tegen 2030 zullen oplopen van vijf tot dertien, zullen in de toekomst van Hasselt naar verluidt een hitte-eiland maken indien er geen actie ondernomen wordt.