Extra afslagstroken moeten verkeersdoorstroming op kruispunten Slachthuiskaai verbeteren

Het kruispunt aan Campus H.
Bart Borgerhoff Het kruispunt aan Campus H.
De twee kruispunten die in Hasselt de Slachtshuiskaai met de Grote Ring verbinden, worden vanaf maandag 17 februari heringericht. Er komen extra afslagstroken op de kruispunten om de verkeersdoorstroming te verbeteren en de fietsveiligheid te vergroten. 

Momenteel bestaan zowel de afrit ter hoogte van de Demer als die ter hoogte van veiligheidssite H uit één enkele rijstrook. Hierdoor is het op piekmomenten soms aanschuiven. “Met de herinrichting krijgen die afritten gescheiden afslagstroken, één naar links en één naar rechts”, zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld). “Ook op de Slachthuiskaai zelf voorzien we langere gescheiden afslagstroken richting de opritten naar de Grote Ring.”

Fietspad

De herinrichting moet ervoor zorgen dat de piekmomenten vlotter verlopen. “Maar tegelijk verbeteren we ook de veiligheid voor de fietser”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Schepers. “We merken dat een aantal chauffeurs onvoldoende beseft dat het fietspad langs de Slachthuiskaai een dubbelrichtingsfietspad is. Daarom richten we de kruising tussen dit fietspad en de rijweg veiliger in.”

Werken faseren

Om ook tijdens de werken een vlotte verkeersdoorstroming te garanderen, verlopen de werken in fases. “Eerst leggen we het kruispunt ter hoogte van de Demer opnieuw aan. Pas als dat klaar is, beginnen we aan het kruispunt ter hoogte van veiligheidssite Campus H”, zegt Libert. “Ook de heraanleg van elk kruispunt verloopt in twee fases waarbij telkens één weghelft wordt vernieuwd. Hierdoor blijft de andere helft beschikbaar voor beurtelings autoverkeer dat we via tijdelijke verkeerslichten regelen. Voor fietsverkeer richten we dan weer een omleiding in. Als de weersomstandigheden gunstig blijven, zijn beide kruispunten midden mei klaar.”