Eén Limburgse ondernemer op vijf slachtoffer van hacking

Themabeeld.
Getty Images/Cultura RF Themabeeld.
Eén op vijf van de Limburgse ondernemers was al effectief slachtoffer van een hacking, bij nog eens 2 op 5 bleef het beperkt tot onsuccesvolle pogingen. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO Limburg.

Hacking, phishing, valse facturen, virussen, identiteitsfraude... Niet alleen grote internationale bedrijven worden het slachtoffer van cybercriminaliteit. Ook heel wat zelfstandige ondernemers en kmo’s krijgen meer en meer met deze nieuwe vorm van criminaliteit te maken. UNIZO Limburg organiseerde een peiling onder haar leden om te horen hoe zij met deze IT-risico’s omgaan, en welke beveiligingsmaatregelen ze al getroffen hebben in hun onderneming. “Op de eenvoudig geformuleerde vraag ‘Bent u al slachtoffer geweest van cybercriminaliteit zoals phishing, hacking of de verspreiding van een virus?’ antwoordt 1 op de 5 van de ondervraagde Limburgse kmo’s eenduidig ja”, steekt directeur Bart Lodewyckx van UNIZO Limburg van wal. “Een dubbel zo grote groep van 2 op 5 (39%) geeft aan dat ze al geconfronteerd werd met pogingen die onsuccesvol bleken. In totaal kregen dus 6 op de 10 van de bevraagde Limburgse ondernemers al te maken met een vorm van cybercriminaliteit.”

Directeur Bart Lodewyckx van UNIZO Limburg.
RV Directeur Bart Lodewyckx van UNIZO Limburg.

Hier en daar wat antispam

“Gepolst naar de organisatie van de IT-veiligheid in de onderneming, blijkt dat de helft van de bevraagde ondernemers dit beheer in eigen handen houdt (49%) en dat de andere helft dit uitbesteedt (51%)”, gaat Lodewyckx verder. “Binnen die beide groepen zien we wel verschillen naar de graad van beveiliging of de opvolging. Bij de 49% ondernemingen die het IT-beheer zelf doen (zaakvoerder en/of medewerkers), beschikt 30% over uitgebreide beveiligingstools zoals een degelijk back-up systeem, een firewall, antivirus software... De overige 19% geeft aan dat ze ‘hier en daar wat antivirus of antispam geïnstalleerd hebben’.”

Back-ups

“Het maken van back-ups van de data in de onderneming blijkt op zich wel ingeburgerd te zijn: 9 op 10 van de geconsulteerde ondernemers zegt dit regelmatig te doen”, zegt Lodewyckx. “We hebben niet verder gepolst of deze back-ups ook getest worden om hun bruikbaarheid en volledigheid, en of deze online (in the cloud) dan wel offline bewaard worden (op een fysieke plaats, ergens anders dan de originele data), maar het feit dat er back-ups gemaakt worden is al een eerste stap.”

Geen noodplan

“Maar minder goed nieuws is dat slechts 1 op 4 (23%) van de bevraagde ondernemers zegt een noodplan te hebben indien hun onderneming omwille van hacking, phishing of andere computerproblemen getroffen zou worden. Dat wil zeggen dat 3 op de 4 kmo’s dus geen IT-noodplan hebben: 1 op de 2 ondernemers heeft daar nog nooit bij stilgestaan, en heeft dus geen concrete afspraken of een draaiboek. Bij nog eens 1 op 4 is dit al wel ter sprake gekomen, maar is (nog) niets uitgeschreven. De mogelijkheid om zich te verzekeren tegen cybercriminaliteit blijkt tot slot nog niet bekend te zijn bij de bevraagde groep van ondernemers: slechts 6% zegt een dergelijke verzekering te hebben. Dus heeft 94% geen verzekering, waarvan 24% expliciet aangeeft dat ze nog nooit over een verzekering tegen cybercrime gehoord hadden.”