Drie kandidaten in de running voor rectorschap UHasselt

UHasselt
RV UHasselt
Professoren Ivo Lambrichts, Piet Pauwels en Bernard Vanheusden hebben zich kandidaat gesteld voor het rectorschap van de Universiteit Hasselt. Natuurlijk speelt de verspreiding van het coronavirus ook een rol in het verloop van deze rectorverkiezing. De Raad van Bestuur van UHasselt bekijkt hoe de kiescampagne en de stemming zo optimaal mogelijk kan verlopen en welke timing er kan aangehouden worden.

Kandidaten voor het rectorschap konden zich nog tot maandagmiddag aanmelden. “Enkel voltijds aangestelde hoogleraren en gewoon hoogleraren kunnen zich kandidaat stellen voor het ambt van rector”, zegt Eric Pass, algemeen beheerder van UHasselt en voorzitter van het kiescollege. Dat kiescollege (in februari via loting samengesteld) ontving drie ontvankelijke kandidaturen Die van Prof. dr. Ivo Lambrichts, vicedecaan faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen, de kandidatuur van Prof. dr. Piet Pauwels, decaan faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen en die van Prof. dr. Bernard Vanheusden, vicedecaan faculteit Rechten.

232 stemgerechtigden

Alle leden van alle faculteitsraden en Interfacultaire Schoolbesturen van UHasselt zijn stemgerechtigd. Deze raden zijn samengesteld uit professoren, assisterend academisch personeel, administratief en technisch personeel en studenten. In totaal zijn er 232 stemgerechtigden uit zeven faculteitsraden en twee Interfacultaire Schoolbesturen. Uiteindelijk zal de Raad van Bestuur de nieuwe rector van UHasselt aanstellen. Door de verspreiding van het coronavirus is de timing van de kiescampagne en de stemming nog onduidelijk. De Raad van Bestuur zal hierover deze week een beslissing nemen.

Vicerectoren

De verkozen rector zal na zijn aanstelling twee vicerectoren nomineren en de twee namen voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Faculteitsraden. Hierna zullen ook zij aangesteld worden door de Raad van Bestuur. Het nieuwe mandaat van de rector en vicerectoren loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2024.

Prof. dr. Ivo Lambrichts, vicedecaan faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen
RV Prof. dr. Ivo Lambrichts, vicedecaan faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen
Prof. dr. Bernard Vanheusden, vicedecaan faculteit Rechten
RV Prof. dr. Bernard Vanheusden, vicedecaan faculteit Rechten
Prof. dr. Piet Pauwels, decaan faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen
rv Prof. dr. Piet Pauwels, decaan faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen