Centrumsteden verdeeld over aanpassing van belastingen

Het is binnenkort mogelijk om als stad de ene wijk minder belastingen te laten betalen dan de andere. Het doel van dat voorstel kan zijn om wonen in stads- of dorpskernen aantrekkelijker te maken. In de twee Limburgse centrumsteden is de interesse verdeeld. In Hasselt lijkt er geen draagvlak te zijn, in Genk staat men achter het idee, maar beseft men dat de realisatie niet makkelijk is.

Omdat de overheid wil dat we dichter in de stads- of dorpskernen gaan wonen, maar dat door het kadastraal inkomen vaak duur is, werd het nieuwe decreet voorgesteld. "Het idee is niet nieuw", reageert de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V). "We hebben dit in het verleden al vaak bestudeerd. De belastingen in Genk zijn vandaag voor een centrumstad laag omdat de industrie in onze stad ook een belangrijke bijdrager is in de opbrengst van onroerende voorheffing."


Voor de aanslagjaren 2018-2019 heeft Genk 850,13 opcentiemen. Dries is zelf een voorstander om op de drie grote belastingen in dit land opcentiemen te heffen in plaats van op twee, zoals het nu is. "Personenbelasting en onroerende voorheffing zijn algemeen gekend. Wij pleiten al jaren om ook een opcentiemen mogelijk te maken op de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de locatie van activiteit. Helemaal schrappen van de opcentiemen in bepaalde wijken, zouden we niet doen. Het blijft eerlijker om iedereen te laten mee betalen, maar gericht kortingen te geven."

Geen vragende partij

In Hasselt is men geen vragende partij voor de aanpassing van belastingen. "Hasselt is vandaag al een aantrekkelijke stad om in te wonen, dat zien we aan ons inwonersaantal dat jaarlijks blijft stijgen", reageert burgemeester Nadja Vananroye (CD&V). "Door die aanhoudende vraag is er in Hasselt verspreid over alle wijken en deelgemeenten ook een heel divers aanbod van woningen, zowel qua prijs als oppervlakte. In Hasselt is iedereen welkom en daar nemen we als stadsbestuur nu al verschillende initiatieven voor. Door die regierol in handen te houden, zorgen we er nu al voor dat Hasselt op een gelijke manier over het hele grondgebied aantrekkelijk blijft om te wonen. Daarvoor belastingen aanpassen, zou ongelijkheid in de hand werken." (BVDH)