Barst in schepencollege

CD&V KANT ZICH OPENLIJK TEGEN BESLISSING GROEN-SCHEPEN

Foto Dalemans
Het dossier rond de gedeeltelijke terugbetaling van een busreis naar een klimaatbetoging in Parijs heeft gisteren een barst gemaakt in het Hasseltse stadsbestuur. Coalitiepartner CD&V kant zich openlijk tegen de beslissing van schepen Joost Venken (Groen). Alle partijen benadrukken wel dat dit geen bom legt onder een verdere samenwerking.

Schoot de oppositie eerder al met scherp op de maatregel, dan haalde ook CD&V gisteren verrassend hard uit naar Venken, via monde van schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput. De coalitiepartner was op zijn zachtst gezegd not amused met het voorstel om klimaatbetogers een financieel duwtje in de rug te geven. "Wij willen ons distantiëren van het voorstel van collega Venken", zegt Vandeput.

e-portemonnee

"Begrijp me niet verkeerd: ook voor CD&V is ecologie een belangrijk thema. Daarom hebben we het systeem van de 'e-portemonnee' mee goedgekeurd in de gemeenteraad. De acties moeten echter wel voldoen aan het afsprakenkader. Doelstelling is milieuvriendelijke aankopen te stimuleren zoals spaarlampen en verder mensen te sensibiliseren. Niet om vervoerskosten van betogingen te betalen. Het voorstel van onze Groen-collega Venken werd vooraf niet besproken op het schepencollege. Wij betreuren dat dit zonder overleg is aangekondigd als een beleidsbeslissing." Staat de coalitie hiermee onder druk? "We gaan de zaak niet dramatiseren, maar vragen wel dat collega Venken dit oplost en zijn voorstel dan ook afvoert", besluit Vandeput.


Het einde van de coalitie hiermee afroepen mag dan wel overdreven zijn, toch is het opvallend dat CD&V openlijk een lid van een coalitiepartner aanvalt. Burgemeester Hilde Claes (sp.a) hoopt het brandje binnen haar college snel te blussen met overleg. "Of dit een probleem betekent voor de verdere werking van het stadsbestuur? Neen, dat vind ik niet. Langs de andere kant: wat het klimaat betreft is het niet vijf voor twaalf maar zelfs al vijf na twaalf. Ook in Hasselt hebben we een verantwoordelijkheid om daar mee onze schouders onder te zetten. Ook om mensen te sensibiliseren rond deze betoging en zoveel mogelijk mensen naar daar te krijgen, ja. Of dat echter via deze manier moet gebeuren, laat ik in het midden. We zullen dit dossier weer op het schepencollege brengen en het daar uitpraten."

Alternatief zoeken

Venken zelf betreurt de hele heisa rond het voorstel. "Ik wil dit met plezier nog eens op het schepencollege bespreken. Als er geen draagvlak is binnen de meerderheid, dan moeten we naar een andere manier zoeken om het probleem van de klimaatverandering onder de aandacht te brengen", zegt hij. "Want daar lig ik wakker van, niet van dit specifieke punt." Venken geeft wel nog een sneer mee naar de oppositie van N-VA en Open Vld, die gisteren Venkens idee al veroordeelden. "In De Pinte - waar beide partijen mee aan het bewind zitten - legt de gemeente eigenhandig een bus in en betaalt men zelfs de hele reis", klinkt het.

"Eindelijk reactie"

Bij die oppositie kijkt men toch monkellachend vanaf de zijlijn toe. "Blij te horen dat CD&V ook de oppositie eens bijtreedt. Want het kan echt niet dat mee betogen ondersteund wordt met belastinggeld", zegt Open Vld-fractieleidster Laurence Libert. N-VA-fractieleider Steven Vandeput zegt dat CD&V "eindelijk" reageert.


"Neem nu het project van schepen Valerie Del Re (sp.a) van de 'bucketlist' voor studenten: op zich goedbedoeld, maar moeten we jongeren aanmoedigen tatoeages te laten zetten? Toen heeft men ook niet gereageerd. Ik zou zeggen dat CD&V eindelijk eens niet over zich heen laat wandelen. Los daarvan is het toch vreemd dat de schepen dit alleen kon beslissen. We gaan dit dossier en de werking van de e-portemonnee daarom dinsdag zeker nog aankaarten op de gemeenteraad."