Administratief centrum maakt plaats voor jongerenflats

MET VERHUIS KOMT PLAATS VRIJ VOOR BETAALBARE WONINGEN

De gebouwen van het Administratief centrum en het politiebureau worden gesloopt voor nieuwe woonprojecten.
TONY VAN GALEN De gebouwen van het Administratief centrum en het politiebureau worden gesloopt voor nieuwe woonprojecten.
In augustus verhuizen de meeste stadsdiensten naar het nieuwe glazen stadhuis aan de Sint Jozefstraat in Hasselt. Het betonnen administratieve centrum aan het Groenplein mag dan verdwijnen. Schepen van ruimtelijke ordening Tom Vandeput (CD&V) heeft er al een nieuwe bestemming voor: woongelegenheid voor jongeren en jonge gezinnen. Dat moet straks extra leven brengen in Hasselt-centrum.

"Het is hier zo doods 's avonds," vond oppositieraadslid Eric Jorissen (Open VLD) dinsdagavond op de gemeenteraad. Hij stelde fiscale stimuli voor om de leegstand boven bestaande winkels aan te pakken. "Daar kunnen makkelijk jonge mensen wonen. Die hebben in onze stad nood aan betaalbare woongelegenheid." Volgens schepen van ruimtelijke ordening Tom Vandeput valt het met die leegstand in Hasselt nog wel mee. "Als het over structurele winkelleegstand gaat, zitten we onder de tien procent en blijven we in Limburg veruit de beste van de klas. Maar er mag inderdaad best meer bewoning komen, zeker in onze winkelstraten. We werken daar al jaren hard aan: zo moeten nieuwe winkelpanden telkens verplicht woongelegenheden voorzien. Precies om er voor te zorgen dat de winkelstraten niet leeg zijn na sluitingstijd. En we werken aan fiscale stimuli om ook leegstand boven bestaande winkels weg te werken. Eén zaak krijgen we helaas moeilijker onder controle: en dat zijn de hoge huurprijzen. Vaak worden die veroorzaakt door quasi monopolievorming. Een heel lastig probleem."

Nieuw leven inblazen

Eind augustus van dit jaar worden de stadsdiensten die nu nog op zes verschillende sites in Hasselt verspreid zitten, wel gecentraliseerd in het nieuwe stadhuis aan de oude rijkswachtkazerne. "Dan komen er verschillende administratieve gebouwen leeg te staan. Zoals onder meer de kolos aan het Groenplein," beseft Vandeput. "Daar hebben we al ideeën voor. En ik wil ze deze legislatuur zelfs nog opstarten. Die ruimte willen we maximaal gebruiken voor nieuwe projecten die zich focussen op jongeren en jonge gezinnen. Verschillende woonvormen zijn mogelijk, maar het mogen niet nog eens serviceflats zijn. Daarvan neigen we in het centrum van Hasselt al bijna naar een overaanbod. Deze keer ligt de focus op jongere mensen: we willen bijvoorbeeld appartementen, studentenhuisvesting, instapwoningen of co-housing. Hier zijn we als stad bovendien zelf eigenaar van de gronden, en dus kunnen we zelf de regie in handen houden om er betaalbare woningen van te maken. Zo wordt ook het uitgaansleven en de horeca nieuw leven ingeblazen."

Stadhuis blijft behouden

Voor alle duidelijkheid: het huidige statige, maar kleine stadhuis aan het Groenplein blijft natuurlijk behouden. Dat gebouw met haar trouwzaal kan blijven dienen voor vergaderingen en ceremonies. Het heeft bovendien een grote historische waarde. De andere administratieve gebouwen kunnen wel plaats maken. En wat dan met de huidige politiekazerne aan de Thonissenlaan? Ook dat komt straks toch leeg te staan als de politie verhuist naar de veiligheidssite aan de gevangenis? "Die site nemen we eveneens mee in onze zoektocht naar extra woongelegenheid voor jongeren," besluit Vandeput. "We willen een tandje bijsteken om Hasselt te laten bruisen."